Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 
banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif

Aktualności studenckie
Zaliczenie praktyk studenckich w Instytucie Teleinformatyki i Automatyki
Autor: Kierownik Dziekanatu   
26.09.2016.
W dniu 30.09.15r. o godz. 9.30 w pok. 113 bud. 65 odbędzie się zaliczenie praktyk studenckich dla studentów specjalności profilowanych przez Instytut Teleinformatyki i Automatyki. Studenci proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA ZAKWALIFIKOWANYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I-go i II-go STOPNIA
Autor: Kierownik Dziekanatu   
20.09.2016.

Osoby zakwalifikowane na stacjonarne i niestacjonarne studia l-go i ll-go stopnia w WYDZIALE CYBERNETYKI, na kierunki studiów:
Bezpieczeństwo narodowe,
Informatyka,
Informatyka w medycynie,
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo,
Zarządzanie.
zapraszam w niżej podanych terminach na spotkanie organizacyjne w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy gen. S. Kaliskiego 25A, (róg ulic Kaliskiego i Archimedesa).
Rejestracja oraz wydawanie dokumentów dla osób przyjętych na I rok studiów odbędzie się w holu Klubu WAT (ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a) w dniach: 
26.09.2016r. (poniedziałek), godz. 9.00 – 12.00 – studia stacjonarne I i II stopnia;
01.10.2016r. (sobota), godz. 12.00 – 14.00  – studia niestacjonarne I i II stopnia 
Spotkania informacyjno-organizacyjne odbędą się ww. terminach w sali kinowej Klubu WAT w następujących godzinach:
• studia stacjonarne - godz. 10.30 oraz 12.00
• studia niestacjonarne - godz. 14.00 
Dla studiów niestacjonarnych bezpośrednio po spotkaniu o godz. 15.00 odbędzie sie szkolenie biblioteczne.
Spotkanie organizacyjne ma na celu wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz podpisanie umowy ,,uczelnia   student".
Proszę, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała w dniu pierwszego spotkania dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację.
1. Legitymacja studencka spełnia również rolę przepustki osobowej upoważniającej do wejścia na teren zamknięty uczelni i umożliwia udział w zajęciach programowych. Ponadto ELS pozwala korzystać z zasobów biblioteki. 
OSOBY, KTÓRE NIE ODBIORĄ LEGITYMACJI – PRZEPUSTKI (ELS) NIE BĘDĄ MOGŁY WCHODZIĆ NA TEREN ZAMKNIĘTY CO UNIEMOŻLIWI UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA!
2. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 rozpoczynają się w dniu:
dla studentów studiów stacjonarnych                    03.10.2016 r.
dla studentów studiów niestacjonarnych               02.10.2016 r.
3. Rozkłady zajęć dydaktycznych na semestr zimowy 2016/2017 są dostępne w serwisie internetowym E-dziekanat (logowanie do serwisu ze strony Wydziału Cybernetyki, identyfikator - imię i nazwisko, hasło - nr PESEL).
4. Przykładowe nazwy grup studenckich na kierunkach studiów - dwa ostatnie oznaczenia nazwy grupy (studia stacjonarne pierwszego stopnia oznaczenie S1, niestacjonarne N1), (stacjonarne drugiego stopnia S2, niestacjonarne N2):
o Bezpieczeństwo narodowe – R6K1S1, R6U1S2, R6K1N1, R6K1N2;
o Informatyka – I6X1S1, I6Y1S1, I6X1N1;
o Informatyka w medycynie – H6X1S1;
o Kryptologia i cyberbezpieczeństwo – K6X1S1, K6X1N1;
o Zarządzanie – Z6X1S1, Z6Z1S2.
Przykładowe oznaczenia sal dydaktycznych w rozkładach zajęć:
314/S – sala 314 w budynku głównym WAT (III piętro); 218/65 sala 218 w budynku 65 (bud. przy wejściu od ul. Radiowej); 103 /K – sala 103 w Klubie WAT przy ulicy gen. S. Kaliskiego 25A, (róg ulic Kaliskiego i Archimedesa), I piętro.
5. Więcej informacji na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie wydziału po zapoznaniu się z Kalendarzem Akademickim.
6. Na początku semestru odbędą się szkolenia BHP. Uczestniczenie w szkoleniu jest obowiązkowe i jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. 
Moduł BHP jest częścią składową planu studiów i jego zaliczenie jest warunkiem uzyskania rejestracji bezwarunkowej na kolejny semestr.
Terminy szkoleń znajdują się w rozkładach zajęć dla poszczególnych grup studenckich.
7. Informacji o kwaterowaniu w domach studenckich WAT proszę szukać na stronie Akademii, w zakładkach Dział Spraw Studenckich.
8. Dodatkowe informacje związane z organizacją procesu kształcenia można uzyskać na stronie internetowej Wydziału, oraz bezpośrednio w dziekanacie Wydziału Cybernetyki lub telefonicznie. Numery telefonów oraz adresy mailowe można uzyskać na stronie wydziału.
9. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 dla studentów pierwszego rocznika studiów I i II stopnia oraz doktorantów, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, połączona ze ślubowaniem akademickim, odbędzie się w dniu 05.10.2016 r. o godz. 13.00 w sali Kinowej Klubu WAT (ul. gen. S. Kaliskiego 25A, róg ulic Kaliskiego i Archimedesa). 
Zapraszamy wszystkich nowoprzyjętych studentów i doktorantów na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016/17. Prosimy o przybycie do sali kinowej na godzinę 12.15.

 
Harmonogram roku akademickiego 2016/2017
Redaktor: Administrator   
19.07.2016.

 

 
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017
Autor: Kierownik Dziekanatu   
05.07.2016.

Informujemy, że w terminie do 26.09.2016r. w pok. 275 będą przyjmowane wnioski o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału będą kierowane do Rektora WAT, a następnie przesłane Ministrowi Obrony Narodowej.
Informacje oraz wnioski na stronie:
                   dla studentów
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html
                   dla doktorantów
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

 
Praca dziekanatu w okresie wakacyjnym
Autor: Kierownik Dziekanatu   
04.07.2016.

W okresie od 04.07.2016r. do 16.09.2016r. Dziekanat będzie czynny dla studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10.00 – 15.00.

 
Spotkanie z opiekunem roku / kierownikiem praktyk.
Autor: Kamil Kaczyński   
05.06.2016.
W dniu 07.06.2016, w godz. 13:30-14:00, w sali 078S odbędzie się spotkanie opiekuna roku ze studentami II roku kierunków Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka w Medycynie. Bezpośrednio po spotkaniu, ok. godziny 14:00 przeprowadzone zostanie spotkanie ze studentami specjalności profilowanych przez Instytut Matematyki i Kryptologii (grupy I3D1S1, I3D2S1, I4D1S1, I4D2S1, K4K1S1) w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich w czasie studiów. Na spotkaniu przekazane zostaną informacje odnośnie organizacji praktyk studenckich pomocne przy rozliczaniu się z tego rygoru. Obecność na spotkaniu dla studentów kierunku Informatyka, specjalność Kryptologia oraz specjalności Systemy Kryptograficzne dla kierunku Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo jest obowiązkowa.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 60 z 351
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail