Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Aktualności Pracownicy
Nauczyciele akademiccy zainteresowani uczestnictwem w programie ERASMUS+
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
03.11.2016.

Zaproszenie dla nauczycieli akademickich Wydziału Cybernetyki


Prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Cybernetyki zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych uczestnictwem w programie ERASMUS+ na spotkanie informacyjne, w dniu 08.11.2016 w godzinach 15:10-15:40 budynek 100 sala 317.

 
Ogłoszenie dotyczące programu Erasmus+
Redaktor: Administrator   
01.12.2015.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 27/RKR/2014  z dnia 26 listopada 2014 r. prosimy osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ (nauczyciele i pracownicy WAT) o dostarczenie listu akceptacyjnego z uczelni/instytucji przyjmującej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej lub w celu odbycia szkolenia w uczelni lub instytucji zagranicznej w terminie do 31.12.2015 r. do pokoju nr 88, budynek nr 100.
 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
01.10.2014.

Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT ogłasza nabór uzupełniający kandydatów (pracowników zatrudnionych w WAT) na nw. stanowisko personelu  projektu                        pt.: Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”

 

· Konsultant ds. wdrożenia i ewaluacji programów nauczania

(w zakresie przedmiotów biol -chem)

  

Kandydaci  proszeni są o osobiste zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w projekcie                       w sekretariacie Dziekana WCY do dnia 10.10.2014r., Szczegółowe informacje                                 o warunkach zatrudnienia można uzyskać osobiście w sekretariacie Dziekana WCY.

 

Krótka informacja o projekcie:

Projekt pt.: Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Lidera - Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego – Wydział Cybernetyki w partnerstwie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym z siedzibą w Augustowie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2012 – 30.06.2015r. w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce w okresie objętym projektem poprzez opracowanie i wdrożenie 4 innowacyjnych programów nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym z matematyki, fizyki, biologii i chemii). Cele szczegółowe to poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów                       i uczennic do podjęcia studiów w wyższych uczelniach technicznych.

Poza opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych programów nauczania przedmiotów mat.-przyr. projekt obejmuje także realizację kół naukowych w szkołach, wykłady i obozy naukowe w WAT dla uczniów objętych projektem oraz kształcenie w oparciu o opracowaną w ramach projektu platformę e – learningową, gdzie zamieszcza się specjalnie opracowane e – zadania, e –pokazy oraz scenariusze lekcji z przedmiotów mat. – przyr. Ponadto na potrzeby projektu zostały zakupione i przekazane szkołom tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem, projektorem i kamerą.

Wartość dofinansowania projektu: 3 585 921,25 zł.

 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
01.10.2014.

Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT ogłasza nabór uzupełniający kandydatów (pracowników zatrudnionych w WAT) na nw. stanowisko personelu zarządzającego projektem pt.: Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”

 

· Asystent ds. rekrutacji i monitoringu

  

Kandydaci  proszeni są o osobiste zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w projekcie                       w sekretariacie Dziekana WCY do dnia 10.10.2014r., Szczegółowe informacje                                 o warunkach zatrudnienia można uzyskać osobiście w sekretariacie Dziekana WCY.

 

Krótka informacja o projekcie:

Projekt pt.: Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Lidera - Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego – Wydział Cybernetyki w partnerstwie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym z siedzibą w Augustowie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2012 – 30.06.2015r. w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce w okresie objętym projektem poprzez opracowanie i wdrożenie 4 innowacyjnych programów nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym z matematyki, fizyki, biologii i chemii). Cele szczegółowe to poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów                       i uczennic do podjęcia studiów w wyższych uczelniach technicznych.

Poza opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych programów nauczania przedmiotów mat.-przyr. projekt obejmuje także realizację kół naukowych w szkołach, wykłady i obozy naukowe w WAT dla uczniów objętych projektem oraz kształcenie w oparciu o opracowaną w ramach projektu platformę e – learningową, gdzie zamieszcza się specjalnie opracowane e – zadania, e –pokazy oraz scenariusze lekcji z przedmiotów mat. – przyr. Ponadto na potrzeby projektu zostały zakupione i przekazane szkołom tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem, projektorem i kamerą.

Wartość dofinansowania projektu: 3 585 921,25 zł.

 
Ogłoszenie
Redaktor: Administrator   
02.09.2013.

Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT ogłasza nabór uzupełniający kandydatów (pracowników zatrudnionych w WAT) na nw. stanowisko personelu  projektu                        pt.: Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”

 

· Konsultant ds. wdrożenia i ewaluacji programów nauczania

(w zakresie przedmiotów mat - fiz)

  

Kandydaci  proszeni są o osobiste zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w projekcie                       w sekretariacie Dziekana WCY do dnia 12.09.2013r., Szczegółowe informacje                                 o warunkach zatrudnienia można uzyskać osobiście w sekretariacie Dziekana WCY.

 

Krótka informacja o projekcie:

Projekt pt.: Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Lidera - Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego – Wydział Cybernetyki w partnerstwie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym z siedzibą w Augustowie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2012 – 30.06.2015r. w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych w 40 szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce w okresie objętym projektem poprzez opracowanie i wdrożenie 4 innowacyjnych programów nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym z matematyki, fizyki, biologii i chemii). Cele szczegółowe to poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych oraz podniesienie poziomu przygotowania uczniów                       i uczennic do podjęcia studiów w wyższych uczelniach technicznych.

Poza opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych programów nauczania przedmiotów mat.-przyr. projekt obejmuje także realizację kół naukowych w szkołach, wykłady i obozy naukowe w WAT dla uczniów objętych projektem oraz kształcenie w oparciu o opracowaną w ramach projektu platformę e – learningową, gdzie zamieszcza się specjalnie opracowane e – zadania, e –pokazy oraz scenariusze lekcji z przedmiotów mat. – przyr. Ponadto na potrzeby projektu zostaną zakupione i przekazane szkołom tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem, projektorem i kamerą.

Wartość dofinansowania projektu: 3 585 921,25 zł.

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail