Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2016/2017
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Rekrutacja Informatyka 2017/18
Rekrutacja Nauki o bezpieczeństwie 2017/18
Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 
banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif

Plan posiedzeń Rady
Redaktor: Sekretarz Rady Wydziału   
Dokument bez tytułu

P L A N

ZWYCZAJNYCH  POSIEDZEŃ  RADY  WYDZIAŁU  CYBERNETYKI

W  ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Lp.

Termin

Tematyka przedsięwzięcia

Osoby zaproszone

Referujący

 

1

2

3

4

5

1.

 

 

11.10.2016

godz.8.30

Uchwalenie regulaminu Rady WCY.

 

Powołanie Komisji Stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020.

 

Zaopiniowanie planu wydawniczego WCY na 2017 r.

 

 

Omówienie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 

Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia
w  r. a. 2015/2016.

- - - - -

 

- - - - -

 

 

- - - - -

 

 

 

- - - - -

 

 

 

- - - - -

dziekan Wydziału

 

dziekan Wydziału

 

 

prodziekan ds. naukowych

opiniujący:

komisja RW ds. nauki

 

pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

komisja RW ds. kształcenia i kadr

 

2.

 

8.11.2016

godz.8.30

Termin rezerwowy Rady Wydziału

 

 

 

3.

13.12.2016

godz.8.30

Ocena przebiegu egzaminów dyplomowych. Sformułowanie wniosków.

 

Określenie zasad podziału przychodów
w Wydziale Cybernetyki na rok 2017. (***)

 

 

 

 

Zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego WCY

- - - - -

 

 

- - - -

 

 

 

 

 

- - - -

przewodniczący komisji

 

 

 

dziekan Wydziału

kierownik administracyjny

 

opiniujący:

komisja RW 
ds. ekonomicznych

 

kierownik administracyjny

opiniujący:

wszystkie komisje RW

 

 

4.

17.01.2017

godz. 8.30

Analiza działalności kół naukowych w roku 2016 

 

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć. (**)

 

Określenie propozycji limitów przyjęć na studia I, II
i III stopnia na rok akademicki 2017/2018 (***)

opiekunowie

kół

 

- - - - -

 

 

 

- - - - - -

 

 

 

opiekunowie kół

 

 

dyrektorzy instytutów

 

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

komisje RW: 
ds. kształcenia i kadr

 

5.

14.02.2017

godz. 8.30

Termin rezerwowy Rady Wydziału

 

 

 

6.

14.03.2017

godz. 8.30

Ustalenie normatywów procesu dydaktycznego

 

 

 

 

Zaopiniowanie propozycji tematów prac badawczych statutowych na 2017 r.

 

Sprawozdanie kierowników studiów doktoranckich

 

 

 

 

 

Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie, wniosków na konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną
i doktorską oraz wniosków o inne wyróżnienia prac habilitacyjnych i doktorskich.- - - - -

 

 

 

 

- - - - - - 

 

  

  

- - - - - -

 

 

 

 

 

- - - - - -

 

 

 

 

prodziekan ds. kształcenia

opiniujący:

komisje RW:

ds. studenckich

ds. kształcenia i kadr

 

prodziekan ds. naukowych

opiniujący:

komisja RW ds. nauki

 

kierownicy studiów doktoranckich

opiniujący:

komisja RW

ds. kształcenia i kadr

 

prodziekan ds. naukowych,
prodziekan ds. kształcenia,

prodziekan ds. rozwoju

Opiniujący (odpowiednio):

komisja RW:

ds. nauki, ds. kształcenia i kadr

/w zależności od rodzaju osiągnięć proponowanych do nagrody /

 

7.

11.04.2017

godz. 8.30

Termin rezerwowy Rady Wydziału

 

 

 

 

8.

16.05.2017

godz. 8.30

Uchwalenie planów studiów i programów nauczania dla studiów I i II stopnia w WCY. (***)

 

 

 

 

 

Zaopiniowanie rocznego sprawozdania dziekana
z realizacji planu rzeczowo–finansowego Wydziału
w roku 2016.

 

Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału za rok 2016. (***)

 

 

Zaopiniowanie planu rzeczowo–finansowego  Wydziału na rok 2017. (***)

 

Podsumowanie działalności naukowo – badawczej Wydziału w roku 2016.

- - - -

 

 

 

 

 

 

- - - - -

 

 

 

- - - - - -

 

 

 

 

- - - - - -

 

 

- - - -

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

komisje RW:

ds. kształcenia i kadr

ds. studenckich

Wydziałowa  Rada Samorządu Studenckiego

 

kierownik administracyjny

opiniujący:

komisja RW

ds. ekonomicznych

 

dziekan Wydziału

opiniujący:

 wszystkie komisje RW

 

 

kierownik administracyjny

opiniujący:

komisja RW 
ds. ekonomicznych

prodziekan ds. naukowych

opiniujący:

komisja RW ds. nauki

 

9.

27.06.2017 godz.8.30

Zaopiniowanie wniosków o tytuł ZNA WAT.

 

 

 

Przyjęcie planu posiedzeń Rady na rok akademicki 2017/2018

 

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć.   (**)

- - - - -

 

 

 

 

- - - - -

 

 

- - - - - -

 

prodziekan ds. kształcenia

opiniujący:

komisja RW
 ds. kształcenia i kadr

 

dziekan Wydziału

 

 

dyrektorzy instytutów

 

10

wg potrzeb

-       Opiniowanie wniosków dotyczących zatrudnienia w formie mianowania  pracowników z tytułemprofesora oraz zatrudnienia pozostałych nauczycieli akademickich.

 

 

 

-        Przeprowadzanie przewodów doktorskich,
postępowań habilitacyjnych oraz  występowanie z wnioskami o nadanie tytułu naukowego.

 

 

 

- Zaopiniowanie korekty planu rzeczowo– finansowego Wydziału.

 

 

 

-   Rozpatrywanie projektów nowych planów studiów.

 

 

 

-  Opiniowanie wniosków w sprawie urlopów naukowych nauczycieli akademickich.

 

 

 

-    Opiniowanie wniosków studentów o podjęcie  studiów indywidualnych.

 

 

 

-        Opiniowanie skryptów opracowanych dla przedmiotów kształcenia prowadzonych w Wydziale oraz propozycji kandydatów na recenzentów tych skryptów.

 

 

 

Uwagi:1.(***) – dokumenty, które należy przygotować i dostarczyć członkom Rady Wydziału najpóźniej
        na 7 dni przed terminem posiedzenia.

               2. (**) –  wykazy z uzasadnieniami należy dostarczyć do sekretarza Rady  w przeddzień   posiedzenia.

 

Plan przyjęty przez Radę Wydziału na posiedzeniu  w dniu 12.07.2016 r.                 

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail