Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Wizyta członków KNBN WAT na konferencji naukowej w Gdyni 29-31 marca 2017 r.
Autor: Kamil Gefert, Sylwester Pniak   
11.04.2017.
2.jpg

W dniach 29 - 31 marca Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zorganizował XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Edukacja dla Bezpieczeństwa, Terroryzm – społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie". Konferencja 29 marca rozpoczęła się uroczystą przemową Jego Magnificencji Rektora dr Andrzeja Zduniaka.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w osobach Kamil Gefert, Sylwester Pniak oraz Michał Korzeniewski.

Pierwszego dnia podczas paneli tematycznych uczestnicy i goście konferencji rozważali zagadnienia w zakresie policyjnych działań antyterrorystycznych, cyberprzestrzeni jako szybko rozwijającego się obszaru zagrożeń oraz kulturowo-społecznych uwarunkowań terroryzmu. Zakończeniem pierwszego dnia konferencji był uroczysty bankiet. W trakcie kolacji uczestnicy mieli możliwość nie tylko omówienia wniosków z wystąpień tego dnia, lecz również wspólnej integracji.

30 marca panele tematyczne związane były z problematyką transgraniczną i transportową w kontekście terroryzmu, trudności w teoretycznej konceptualizacji terroryzmu oraz wielorakich aspektów zjawiska terroryzmu.

Na pierwszym panelu, doktorant WAT oraz członek koła Kamil Gefert wygłosił referat pt. Wybrane konwencjonalne środki zagrożeń terrorystycznych w lotnictwie cywilnym, który obejmował zagadnienia związane z definiowaniem terroryzmu lotniczego, podziałem środków zagrożeń terrorystycznych w lotnictwie cywilnym oraz szczegółowe informacje związane z trzema wybranymi środkami: granatnikami i bronią strzelecką, przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi i cyberterroryzmem w lotnictwie. W każdej grupie prelegent wyodrębnił broń lub środki i metody najbardziej niebezpieczne, łatwe w pozyskaniu i najbardziej prawdopodobne, co do wykorzystania przeciwko lotnictwu cywilnemu. Doktorant WAT dokonał także analizy prawdopodobieństwa ich użycia oraz ich skuteczności, także na podstawie dostępnych statystyk. Dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy okazało się ostatnie z prezentowanych zagrożeń, czyli cyberterroryzm. Przytoczone przez prelegenta incydenty w lotnictwie cywilnym z tym związane wzbudziły w słuchaczach niepokój i obawy o faktyczne bezpieczeństwo w transporcie lotniczym.

Kolejno podczas drugiego panelu zaprezentował się student pierwszego stopnia studiów bezpieczeństwa narodowego WAT oraz członek koła Michał Korzeniewski, wygłaszając referat pt. Problematyka definicji terroryzmu. W prezentowanym temacie została podjęta próba rozwiązania problemu zdefiniowania pojęcia terroryzmu. Kolejno zaprezentowana trudność stworzenia uniwersalnej definicji odnoszącej się do przyjętego spektrum oraz objaśnienia braku funkcjonowania ugruntowanego sformułowania w badaniach nad terroryzmem. Ponadto została przedstawiona analiza antynomiczności, paralelizmu oraz konwersji pojęcia terroryzmu na przestrzeni czasu.  Zwracając uwagę na wieloaspektowość omawianego zjawiska zostały wskazane płaszczyzny, na które terroryzm oddziałuje w sposób bezpośredni.

Popołudniem tego dnia uczestnicy konferencji udali się w ramach programu kulturalnego na wycieczkę łodziami po Zatoce Gdańskiej. Dzięki uprzejmości organizatorów mieli możliwość przekonania się jak niezawodne, szybkie i zwrotne są łodzie przystosowane do zadań ratowniczych i operacyjnych.

Ostatniego dnia podczas konferencji została rozważona tematyka terroryzmu z szerokiej perspektywy różnorodnych zagrożeń oraz społecznych i kulturowych uwarunkowań zjawiska będącego przewodnim tematem konferencji.

Tego dnia przyjemność miał wygłosić referat student drugiego stopnia kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe WAT oraz członek koła Sylwester Pniak w wystąpieniu pt. Działania państwa a możliwości implementacji wybranych technologii w perspektywie przeciwdziałania terroryzmowi. W prezentowanym temacie został przedstawiony rozwój technologiczny jako prymarny czynnik w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Były prezentowane takie zagadnienia jak analiza efektywności technologicznej wobec zagrożeń terrorystycznych, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zależność implementacji technologii względem czynnika powstałego ryzyka. Celem omówienia wybranych technologii, do których zostały zaliczone chipy RFID, systemy ekstrakcji twarzy, czytniki biometryczne tęczówki oka oraz układu krwionośnego dłoni, była próba skorelowania niniejszych technologii w ramach funkcjonowania jednego sytemu tworzącego banki danych, a w rezultacie wykorzystywanych w technice eksploracji zasobów.

Obrady uroczyście zakończyli dr inż. Andrzej Bolewski, prof. WSB oraz prof. zw. Michał Płachta. Profesorowie podziękowali osobom przybyłym za uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu, za referaty przedstawiające najistotniejsze zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego świata, łącznie 110ciu prelegentom oraz zaangażowanie w gorące dyskusje w panelach i poza nimi.

1.
2.jpg
2.
3.jpg
3.
4.jpg
4.
5.jpg
5.
6.jpg
6.
7.jpg
7.
8.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail