Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Uchwały Rady w 2017
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
30.12.2017.
UCHWAŁY  2017
Uchwała nr 98/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr inż. Piotra DURBAJŁY w WCY.
Uchwała nr 97/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia dr inż. Konrada WRONY w WCY.
Uchwała nr 96/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia mgr inż. Artura MIKTUSA w WCY.
Uchwała nr 95/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia dr Jarosława ŁAZUKI w WCY.
Uchwała nr 94/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie zaopiniowania wniosku dziekana WCY o ustanowienie Medalu jubileuszowego z okazji 50-lecia Wydziału Cybernetyki WAT.
Uchwała nr 93/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie ustalenia Zasad podziału środków finansowych Wydziału na rok 2018.
Uchwała nr 92/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie zaopiniowania Regulaminu konkursu na najlepszą publikację naukową w czasopiśmie naukowym autorów z Wydziału Cybernetyki WAT.
Uchwała nr 91/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu organizacyjnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
Uchwała nr 90/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr inż. Tomasza PROTASOWICKIEGO.
                                                Zalacznik nr 1 do Uchw. 90/WCY/2017
                                                Zalacznik nr 2 do Uchw. 90/WCY/2017
                                                Zalacznik nr 3 do Uchw. 90/WCY/2017
Uchwała nr 89/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr inż. Tomasza PROTASOWICKIEGO.
Uchwała nr 88/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr inż. Tomasza PROTASOWICKIEGO.
Uchwała nr 87/WCY/2017 RADY WCY z dnia 12.12.2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza PROTASOWICKIEGO.
Uchwała nr 86/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosków dziekana WCY dotyczących zmiany warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich w WCY.
Uchwała nr 85/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie zaopiniowania Planu wydawniczego WCY na 2018 r.
Uchwała nr 84/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Stanisława KOLMANNA.
Uchwała nr 83/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Stanisława KOLMANNA.
Uchwała nr 82/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty REJMAN-KAROLEWSKIEJ.
Uchwała nr 81/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktoskiego mgr Małgorzaty REJMAN-KAROLEWSKIEJ.
Uchwała nr 80/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Kamila KUCHARSKIEGO.
Uchwała nr 79/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamila KUCHARSKIEGO.
Uchwała nr 78/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.11.2017 w sprawie nadania mgr Przemysławowi ŻUKOWSKIEMU stopnia doktora nauk społecznych.
Uchwała nr 77/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku studentki WCY o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Uchwała nr 76/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w Instytucie Systemów Informatycznych.
Uchwała nr 75/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana dotyczącego zatrudnienia nauczyciela akademickiego w WCY.
Uchwała nr 74/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki nr 37/WCY/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na kierowników zakładów WCY w kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 73/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie postępowania nostryfikacyjnego dyplomu o nadaniu dr inż. Markowi Bogusławowi ALEKSANDROWI stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
Uchwała nr 72/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Anety KRYSOWATY.
Uchwała nr 71/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety KRYSOWATY.
Uchwała nr 70/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny HUCZEK.
Uchwała nr 69/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny HUCZEK.
Uchwała nr 68/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Dawida DYMKOWSKIEGO.
Uchwała nr 67/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dawida DYMKOWSKIEGO.
Uchwała nr 66/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr inż. Michała WROŃSKIEGO.
Uchwała nr 65/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony i przyjęcia obrony mgr inż. Michała WROŃSKIEGO oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Uchwała nr 64/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.10.2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała WROŃSKIEGO.
Uchwała nr 63/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 62/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosków dziekana dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w WCY.
Uchwała nr 61/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki nr 37/WCY/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na kierowników zakładów WCY w kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 60/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie zaopiniowania wniosku dziekana o odwołanie dr Arkadiusza SZYMAŃCA z funkcji kierownika zakładu w kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 59/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie zaopiniowania wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych.
Uchwała nr 58/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki nr 52/WCY/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie składu Komisji Stałych Rady Wydziału Cybernetyki.
Uchwała nr 57/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie uchwalenia planów i programów studiów podyplomowych.
Uchwała nr 56/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie zaopiniowania wniosku dziekana WCY o zmianę struktury organizacyjnej Wydziału Cybernetyki.
                                                Zal_do_Uchw_56_WCY_2017 do uchwały nr 56/WCY/2017
Uchwała nr 55/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa SZKÓŁKI.
Uchwała nr 54/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa SZKÓŁKI.
Uchwała nr 53/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała ZABIELSKIEGO.
Uchwała nr 52/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała ZABIELSKIEGO.
Uchwała nr 51/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Huberta OSTAPA.
Uchwała nr 50/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Huberta OSTAPA.
Uchwała nr 49/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza PROTASOWICKIEGO.
Uchwała nr 48/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza PROTASOWICKIEGO.
Uchwała nr 47/WCY/2017 RADY WCY z dnia 26.09.2017 w sprawie nadania mgr inż. Walidowi CHERIFI stopnia doktora nauk technicznych.
Uchwała nr 46/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie ustalenia Planu zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Cybernetyki w roku akademickim 2017/2018.
Uchwała nr 45/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 44/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyjęcie studentów na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
Uchwała nr 43/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosków dziekana dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w WCY.
Uchwała nr 42/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie zaopiniowania wniosku dziekana WCY o powołanie dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii w kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 41/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosków o nadaniu tytułu Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT.
Uchwała nr 40/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie uchwalenia planów i programów kursów dokształcających.
Uchwała nr 39/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie uchwalenia planów i programów studiów doktoranckich prowadzonych w WCY.
Uchwała nr 38/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka dr inż. Markowi Bogusławowi ALEKSANDROWI.
Uchwała nr 37/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich mgr Przemysława ŻUKOWSKIEGO.
Uchwała nr 36/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie mgr Przemysława ŻUKOWSKIEGO.
Uchwała nr 35/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony mgr Przemysława ŻUKOWSKIEGO.
Uchwała nr 34/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Przemysława ŻUKOWSKIEGO.
Uchwała nr 33a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Pawła KAWALERSKIEGO.
Uchwała nr 33/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pawła KAWALERSKIEGO.
Uchwała nr 32/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie nadania mgr inż. Annie BRYZEK stopnia doktora nauk technicznych.
Uchwała nr 31/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie nadania mgr Patrycji BRYCZEK-WRÓBEL stopnia doktora nauk społecznych.
Uchwała nr 30/WCY/2017 RADY WCY z dnia 27.06.2017 w sprawie nadania dr inż. Radosławowi RUDKOWI stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 29/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 28/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego na WCY w roku akademickim 2017/2018.
Uchwała nr 27/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Wydziału Cybernetyki WAT na rok 2017.
Uchwała nr 26/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Wydziału Cybernetyki WAT w roku 2016.
Uchwała nr 25/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego WCY w roku 2016.
Uchwała nr 24/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie uchwalenia programów studiów, w tym planów studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY.
Uchwała nr 23a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha SULEJA.
Uchwała nr 23/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha SULEJA.
Uchwała nr 22a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawłas WOŁOSZYNA.
Uchwała nr 22/WCY/2017 RADY WCY z dnia 16.05.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła WOŁOSZYNA.
Uchwała nr 21/WCY/2017 RADY WCY z dnia 11.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 20/WCY/2017 RADY WCY z dnia 11.04.2017 w sprawie wyrażenia opinii do efektów kształćenia dla kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY.
Uchwała nr 19/WCY/2017 RADY WCY z dnia 11.04.2017 w sprawie uchwalenia "Regulaminu Rady Wydziału Cybernetyki WAT".
Uchwała nr 18b/WCY/2017 RADY WCY z dnia 11.04.2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr. inż. Walida CHERIFI.
Uchwała nr 18a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 11.04.2017 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publiczenj obrony oraz przyjęcia obrony mgr. inż. Walida CHERIFI.
Uchwała nr 18/WCY/2017 RADY WCY z dnia 11.04.2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Walida CHERIFI.
Uchwała nr 17/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie zaopiniowania wniosku inż. Patryka PILARSKIEGO o studia indywidualne.
Uchwała nr 16/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Systemów Informatycznych WCY.
Uchwała nr 15/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 14/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki nr 52/WCY/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie składu Komisji Stałych Rady Wydziału Cybernetyki
Uchwała nr 13/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dziekana WCY o przyznanie nagród rektorskich.
Uchwała nr 12/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyrażenia opinii do propozycji tematów prac badawczych statutowych na 2018 r.
Uchwała nr 11/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie uchwalenia "Zasad odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Cybernetyki WAT".
Uchwała nr 10/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie uchwalenia "Zasad studiowania według indywidualnego programu studiów w Wydziale Cybernetyki WAT".
Uchwała nr 9/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich.
Uchwała nr 8a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr Joanny LUBIMOW.
Uchwała nr 8/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny LUBIMOW.
Uchwała nr 7a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr. Rafała KOPCZEWSKIEGO.
Uchwała nr 7/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Rafała KOPCZEWSKIEGO.
Uchwała nr 6b/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie określenia zakresu egzaminów doktorskich mgr Patrycji BRYCZEK-WRÓBEL.
Uchwała nr 6a/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie oraz Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publiczenj obrony oraz przyjęcia obrony mgr Patrycji BRYCZEK-WRÓBEL.
Uchwała nr 6/WCY/2017 RADY WCY z dnia 14.03.2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Patrycji BRYCZEK-WRÓBEL.
Uchwała nr 5/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 4/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.01.2017 w sprawie wyrażenia opinii do limitów przyjęć na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018.
Uchwała nr 3/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.01.2017 w sprawie ustalenia "Zasad podziału środków finansowych Wydziału na rok 2017".
Uchwała nr 2/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.01.2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Walida CHERIFI i wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 1/WCY/2017 RADY WCY z dnia 17.01.2017 w sprawie nadania mgr. inż. Krzysztofowi KANCIAKOWI stopnia doktora nauk technicznych
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail