Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


II-gie warsztaty nt. negocjacji dyplomatycznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania WCY WAT
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
22.04.2017.
dsc00300.jpg

 

W dniach 30 marca i 06 kwietnia 2017 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT odbyły się po raz drugi warsztaty nt. negocjacji dyplomatycznych. Warsztaty poprowadzili Ambasador Zdzisław Rapacki, który z ramienia Polski przewodniczył Konferencji Rozbrojeniowej w 2006 r.  oraz wielokrotnie przewodniczył polskiej delegacji do I Komitetu ZONZ na forum którego m. in.  była przyjmowana rezolucja w sprawie implementacji konwencji o zakazie broni chemicznej autorstwa Polski, płk dr inż. Marek Zadrożny st. doradca wojskowy w Misji RP w Genewie oraz Grzegorz Marek Poznański ekspert ds. rozbrojenia w Misji RP w Genewie. Celem specjalistycznego kształcenia było zapewnienie doktorantom studiów w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz studentom studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe partycypacyjnego poznania podstawowych form negocjacji międzynarodowych występujących w systemie dyplomacji multilateralnej podczas konferencji międzynarodowych i zarazem stosowanych na tym forum technik oraz instrumentów negocjacyjnych.    


Warsztaty pierwszego dnia otworzyli Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski oraz kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak prof. WAT. Otwierając warsztaty Prof. Zaskórski podkreślił potrzebę systemowego ujęcia problemu negocjacji z możliwością eksponowania atrybutów determinujących skuteczność realnego systemu negocjacji. Sformułował również hipotezę warsztatów wyrażającą się stwierdzeniem, że: system negocjacji może być skutecznym narzędziem ograniczającym realizację zagrożeń bezpieczeństwa państwa.  Cel warsztatów oraz sylwetki gości przedstawiła dr Joanna Antczak.

Pierwszego dnia warsztatów prowadzący przeprowadzili serię wykładów, które przybliżyły doktorantom i studentom, technikę oraz praktykę negocjacji na forach wielostronnych, specyfikę rokowań rozbrojeniowych oraz problematykę broni chemicznej. Doktorantom i studentom przydzielono role koordynatorów grup oraz państw do reprezentowania ich interesów w dalszej części warsztatów. W drugim dniu ci sami uczestnicy brali udział w konsultacjach (formalnych i nieformalnych), debatach oraz posiedzeniu Pierwszego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ w. s. przyjęcia rezolucji o wykonaniu konwencji o zakazie broni chemicznej. Konsultacje prowadziła delegacja Polski, która była autorem projektu rezolucji. Największą aktywność wykazali reprezentanci: Stanów Zjednoczonych, Pakistanu, Chin, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Rumuni, Syrii i Kanady.

Uczestnicy warsztatów wyrazili swoją opinię wypełniając anonimowe ankiety nt. tematyki, form i metod dydaktycznych i przeprowadzenia zajęć. Analiza zgłoszonych opinii oraz uwag wykazała trafność doboru tematu warsztatów. Uczestnicy podkreślili wysoką jakość zajęć, która zagwarantowana była dzięki posiadaniu wysokich kompetencji specjalistycznych przez prowadzących. Uczestnikom warsztatów zostały wręczone okolicznościowe certyfikaty, poświadczające ich udział.

Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Profesor dr hab. inż. Piotr Zaskórski wręczył Ambasadorowi dr Zdzisławowi Rapackiemu,  płk dr inż.  Markowi Zadrożnemu i Grzegorzowi Poznańskiemu pisemne podziękowania za przeprowadzenie zajęć. W podsumowaniu warsztatów prof. Zaskórski podkreślił, że założone cele zostały wypełnione a sposób prowadzenia zajęć potwierdzał systemowe uporządkowanie celów i przedmiotu warsztatów z sugestią kontynuowania tej formy zajęć dydaktycznych.

20.04.2017 r.
Joanna Antczak


1.
dsc00021.jpg
2.
dsc00079.jpg
3.
dsc00211.jpg
4.
dsc00222.jpg
5.
dsc00260.jpg
6.
dsc00283.jpg
7.
dsc00300.jpg
8.
dsc00301.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail