Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CSZIS)
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
01.06.2017.
CSZIS.png

Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów (CSZIS) zostało powołane w dniu 01.01.2017r.
 

 

CSZIS podporządkowane jest Prodziekanowi Wydziału Cybernetyki ds. Rozwoju i Współpracy.
CSZIS jest jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki powołaną do świadczenia usług IT wpierających proces dydaktyczny i realizację projektów naukowo-badawczych, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich oraz świadczenie usługi e-learning i usługi helpdesk (w zakresie usług świadczonych przez CSZIS).

 

 

 

 

Do zadań CSZIS należy:
1.    Zabezpieczenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych w laboratoriach i salach wykładowych budynku 65.
2.    Zabezpieczenie infrastruktury sieciowej niezbędnej do zapewnienia dostępu do zasobów teleinformatycznych CSZIS z laboratoriów Wydziału Cybernetyki rozlokowanych w budynku 100.
3.    Świadczenie usług IT wpierających proces dydaktyczny i projekty naukowo-badawcze, poprzez tworzenie i udostępnianie wirtualnych platform aplikacyjnych i deweloperskich (usługi IaaS, PaaS, SaaS).
4.    Utrzymywanie i udostępnianie platformy e-learning na bazie oprogramowania dostarczonego do CSZIS.
5.    Świadczenie usługi helpdesk w zakresie usług IT świadczonych przez CSZIS.
6.    Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków dotyczących usług IT.
7.    Prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej CSZIS.

 

Kontakt:
dr inż. Stefan Rozmus (dyrektor CSZIS), kom. +48 608-533-058, mail: stefan.rozmus@wat.edu.pl

 


Dokumenty do pobrania

 

  

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail