Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Warsztaty demonstrujące prototyp systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
05.12.2017.

1.jpg W dniach 29.11-01.12.2017r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty walidujące prototyp systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania) w warunkach operacyjnych. Walidacja prototypu systemu WAZkA przeprowadzona została w celu zweryfikowania osiągnięcia VIII poziomu gotowości technologii.

 
Prototyp powstał jako jeden z głównych wyników realizacji projektu NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego na potrzeby Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).  Projekt realizowany jest przez konsorjcum naukowo-przemysłowe w składzie: WCY WAT - lider, CS PSP w Częstochowie, HTRC sp. z o.o., UKSW. Z WCY WAT projekt realizowany jest przez członków Zespołu Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (kierownik zespołu: dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT) z Instytutu Systemów Informatycznych. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT. Warsztaty miały charakter roboczy, więc - w porozumieniu z Gestorem projektu (Komenda Główna PSP) - zostali na nie zaproszeni potencjalni użytkownicy systemu WAZkA (przedstawiciele Wojewódzkich Biur Zarządzania Kryzysowego reprezentujący 13 województw, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (pełniącego rolę koordynatora w KSWSiA) oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej). Łącznie w warsztatach wzięło udział 23 potencjalnych użytkowników systemu WAZkA oraz 17 przedstawicieli konsorcjantów. W warsztatach uczestniczył również członek zespołu nadzorującego projekt z ramienia NCBiR - st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski, naczelnik Wydziału Planowania i Analiz Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP.


Warsztaty otworzył Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, mł. bryg. mgr Piotr Placek oraz kierownik projektu - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT.

Sprawdzenie działania prototypu systemu odbyło się w środowisku testowym przygotowanym przez Wykonawcę. Działanie prototypu systemu WAZkA sprawdzane było z wykorzystaniem ćwiczebnych danych przygotowanych przez Wykonawcę według wcześniej przygotowanego planu warsztatów obejmującego kilka scenariuszy demonstracji prototypu. Scenariusze obejmowały: wypadek autocysterny z LPG (propan) na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Sabinowskiej w Częstochowie, wypadek cysterny kolejowej z chlorem na bocznicy kolejowej CS PSP oraz rozszczelnienie zbiornika z amoniakiem w walcowni w Czechowicach-Dziedzicach. Zapewniony był równoległy dostęp do usług prototypu systemu WAZKA dla wielu użytkowników, odwzorowujący warunki pracy w środowisku operacyjnym.

Na koniec dwudniowych warsztatów uczestnicy wypełniali ankietę, w której oceniali zarówno samą organizację, klarowność przygotowanych scenariuszy demonstracyjnych, jak również funkcjonalność zaprezentowanego prototypu systemu WAZkA.

Wyniki ankiet przerosły oczekiwania organizatorów warsztatów i potwierdziły, że przygotowane scenariusze demonstracji prototypu były przemyślane a zaproponowana i zrealizowana jego funkcjonalność może być bardzo przydatna w praktyce funkcjonowania KSWSiA.


1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
3.jpg
4.
4.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail