Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Kolejne sukcesy doktorantów i studentów Wydziału Cybernetyki
Redaktor: Administrator   
28.12.2017.
1.jpg18 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, który po raz dziewiąty został zorganizowany w ramach XXIII edycji Forum Teleinformatyki.
Tematyką wiodącą w tegorocznym konkursie były: „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”oraz „Problemy budowy cyfrowej  Polski”.
W uroczystości wzięli udział: Pani Minister Anna Streżyńska,  prowadzący całą uroczystość prof. WAT Bolesław Szafrański - Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki,  laureaci Konkursu, opiekunowie naukowi nagrodzonych prac oraz fundatorzy nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych. Wojskową Akademię Techniczną w uroczystości reprezentował prof. WAT Andrzej Chojnacki - kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie naukowej informatyka, których uczestnicy uzyskali zdecydowaną większość wyróżnień i nagród przyznanych Wojskowej Akademii Technicznej.


Studenci i doktoranci, których prace zostały zakwalifikowane do finału konkursu, zostali zaproszeni na koszt Organizatora Konkursu do nieodpłatnego udziału w całym Forum i ponadto uzyskali prawo ubiegania się o nagrody w następujących kategoriach konkursowych:

„Najlepsza merytorycznie praca” – nagroda RadyProgramowej Forum Teleinformatyki i Oddziału Mazowieckiego PTI

„Najlepsza praca z zakresui nformatyzacji administracji publicznej” – nagroda specjalna ministra właściwego ds. informatyzacji

„Najlepsza praca zakresu ochronydanych osobowych” – nagroda specjalna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

„Praca o największym pierwiastku algorytmicznym” – nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki

„Poza horyzont …” - nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego

„Najlepiej pod względem oratorskim przedstawiona praca” – nagroda przewodniczącego Jury Konkursowego.

Tradycyjnie w tym konkursie wzięli udział przedstawiciele studentów i doktorantów WydziałuCybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując następujące wyróżnienia inagrody:

I.              Laureaci Forum Młodych Mistrzów – 2017

           NagrodaMinistra Cyfryzacji

Kategoria: Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej

„Ukrywanie danych i obliczeń w chmurze na potrzeby administracji publicznej” - Michał Andrzejczak  z zespołem z Politechniki Warszawskiej

           Nagroda Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kategoria: Najlepsza prezentacja z zakresu ochrony danych osobowych

„Anonimizacja, tokenizacja, szyfrowanie - jak odtworzyć nieodtwarzalne dane” - Olga Dzięgielewska


II.           Wyróżnienia Rady Programowej Forum Teleinformatyki

Za przygotowanie i wygłoszenie prezentacji,która uzyskała kwalifikację do finału konkursu zorganizowanego w ramach sesji„Forum Młodych Mistrzów – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”:

1.  „Systemy kognitywne i środowisko chmurowe sposobem na obniżenie kosztów informatyzacji państwa”  - Maciej Kaczanowski, Adam Harasimiuk  

2.  „Rozwojowa platforma wspierająca przygotowanie i obieg dokumentów na przykładzie aplikacji „Interaktywny Formularz Oświadczeń Majątkowych” - Radosław Woźniak, Adrian Myśliwiec  

3.  „Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w symulatorach i trenażerach” - Maciej Szymczyk

4.   „Wykorzystanie systemów Business Intelligence w procesie zarządzania sprzedażą” - Joanna Bienias  

5.  „Środowisko wieloagentowej i wielorozdzielczej symulacji rozproszonej działań bojowych” - Stanisław Skrzypecki

6.   „Ukrywanie danych i obliczeń w chmurze na potrzeby administracji publicznej” - Michał Andrzejczak z zespołem z Politechniki Warszawskiej

7.   „Anonimizacja,tokenizacja, szyfrowanie - jak odtworzyć nieodtwarzalne dane” - Olga Dzięgielewska

8.   „Statystyczna analiza odbioru kampanii społecznych na podstawie portalu Twitter” - Paweł Augustynowicz, Aneta Buraczyńska

9.   „Finansowanie społeczności w projektach informatycznych” - Klaudyna Struniewicz, Marcin Pachnik

10.„Aplikacja do graficznego generowania zapytań SQL i wizualizacji specjalizowanych danych medycznych” - Marek Wąsowski


Na zakończenie Pani Minister Anna Streżyńska, która aktywnie uczestniczyła w całejuroczystości, odwołała się do zaprezentowanego przez prof. Szafrańskiego poniższego, głównego przesłania Forum Teleinformatyki:

„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych (cyfrowych) niej est celem antagonistycznym dla nikogo !!!”

 PaniMinister w szerszej wypowiedzi przedstawiła dylematy dotyczące modeli rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa, w tym zwłaszcza potrzeby traktowania budowy społeczeństwa informacyjnego jako dobra wspólnego, możliwego do osiągnięcia tylko w przypadku synergii inicjatyw i działań podmiotów z wszystkich obszarów funkcjonowania państwa. 

Opracował: Bolesław Szafrański

2.jpg3.jpg4.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail