Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Uchwały Rady w 2018
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
16.02.2018.
UCHWAŁY  2018
Uchwała nr 28/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia dr hab. Jerzego STAŃCZYKA w WCY.
Uchwała nr 27/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia dr hab. Aleksandry SKRABACZ w WCY.
Uchwała nr 26/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia dr Anny ORZYŁOWSKIEJ w WCY.
Uchwała nr 25/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o przyjęcie studenta na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
Uchwała nr 24/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT do Senatu WAT o umieszczenie tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci prof. Jana STASIERSKIEGO.
                                                Zalacznik do Uchw. 24/WCY/2018
Uchwała nr 23/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie określenia zasad i trybu nadawania medalu "Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT".
Uchwała nr 22/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie zaopiniowania wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych.
Uchwała nr 21/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 20/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyrażenia opinii do limitów przyjęć na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019.
Uchwała nr 19/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie powołania Komisji do przygotowania opinii w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Piotra BORKOWSKIEGO.
Uchwała nr 18/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta KOMARCA.
Uchwała nr 17/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura STACHURSKIEGO.
Uchwała nr 16/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Artura STACHURSKIEGO.
Uchwała nr 15/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina PERKI.
Uchwała nr 14/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina PERKI.
Uchwała nr 13/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty SIEMIEŃSKIEJ.
Uchwała nr 12/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Beaty SIEMIEŃSKIEJ.
Uchwała nr 11/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza MATUSZELAŃSKIEGO.
Uchwała nr 10/WCY/2018 RADY WCY z dnia 13.02.2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskkiego mgr inż. Łukasza MATUSZELAŃSKIEGO.
Uchwała nr 9/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia mgr inż. Piotra BĄCZYKA w WCY.
Uchwała nr 8/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia prof. dr hab. Bogusława JAGUSIAKA w WCY.
Uchwała nr 7/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia prof. dr hab. Wojciecha WŁODARKIEWICZA w WCY.
Uchwała nr 6/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia dr inż. Stefana ROZMUSA w WCY.
Uchwała nr 5/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o powołanie zastępców dyrektorów instytutów WCY i kierowników pracowni.
Uchwała nr 4/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana WCY o odwołanie z funkcji zastępców dyrektorów instytutów WCY w kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 3/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie uchwalenia planu i programu kursu dokształcającego.
Uchwała nr 2/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania Projektu opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wyższych Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna prowadzonego przez Wydział Mechaniczny WAT wspólnie z Wydziałem Cybernetyki WAT, Wydziałem Elektroniki WAT i Instytutem Optoeleketroniki WAT.
                                                Zalacznik do Uchw. 2/WCY/2018
Uchwała nr 1/WCY/2018 RADY WCY z dnia 9.01.2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT do Senatu WAT o utworzenie studiów na kierunku Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail