Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Rekrutacja Informatyka 2017/18
Rekrutacja Nauki o bezpieczeństwie 2017/18
Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 
banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif

Wzory dokumentów
Redaktor: Administrator   
21.04.2010.
DRUKI DO POBRANIA ZE STRONY ZZM LOGISTKI
DRUKI DO POBRANIA ZE STRONY DZIAŁU INWESTYCJI i REMONTÓW
DRUKI DO POBRANIA ZE STRONY DZIAŁU NAUKI I WSŁPRACY-PODRÓŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE
DRUKI DO POBRANIA ZE STRONY DZIAŁU NAUKI I WSŁPRACY-PRZYJMOWANIE DELEGACJI KRAJOWYCH LUB ZAGRANICZNYCH NA TERENIE WOJSKOWEJ AKADEMI TECHNICZNEJ

ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP I POBRANIE MATERIAŁÓW Z MAGAZYNU WAT

1. Zapotrzebowanie na wydanie z magazynu materiałów - Druk nr3/ZZM

2. Zapotrzebowanie na zakup matriałów i usług -Załącznik nr 10 do pobrania ze strony WAT

 


ZAPOTRZEBOWANIE NA WOJSKOWE POJAZDY MECHANICZNE
1.Zapotrzebowanie na wojskowe pojazdy mechaniczne

 

DOKUMENTY PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1. Dowód obrotu materiałowego (JJ)

2. Raport przekazania (WP)

3. Raport rozkompletowania (WP)

4. Raport dokompletowania (WP)

5. Rapot wbudowania (WP)

6. Raport wytwórczości (WP)

7. Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego (PZO)

8. Dowód wypożyczenia pomiędzy JO WAT (JJ)

9. Dowód wypożyczenia poza WAT (WZ)

10.Procedura ZZM dotycząca wypożyczenia komputerów przenośnych do celów służbowych poza siedzibą Akademii
    10.1 Oświadczenie dotycząca wypożyczenia komputerów przenośnych
11.Dokumenty dotyczące wprowadzenia "Zasad powierzenia odpowiedzialniości materiałowej"-Zarządzenie 16/RKR/2011 z dnia 8.08.2011
     11.1 Księga ewidencyjna - Załącznik nr 6 Zarządzenie 16/RKR/2011
     11.2 Karta obciążenia materiałowegop - Załacznik nr 7 Zarządzenie 16/RKR/2011
     11.3 Potwierdzenie użyczenia mienia - Załącznik nr 8 Zarządzenie 16/RKR/2011
     11.4 Spis wyposażenia- Załącznik nr 9 Zarządzenie 16/RKR/2011
     11.5 Wniosek o wywóz mienia- Załącznik nr 10 Zarządzenie 16/RKR/2011

DOKUMENTY WYBRAKOWANIA / ZUŻYCIA/ UPŁYNNIENIA MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW TRWAŁYCH

1. Protokół zużycia materiałów (ZU)

2. Wykaz ruchomych składników majątkowych planowanych do upłynnienia

3. Protokół postawienia w stan likwidacji środka trwałego (PPL)

    3.1 Wniosek likwidacyjny NST, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, materiały

    3.2 Protokół stanu technicznego środka trwałego (PST)

Zasady likwidacji składnika mienia- załacznik do zarządzenia nr 46/2010 z dnia 16.12.2010DRUKI DOTYCZĄCE UMÓW O DZIEŁO/ZLECENIA

1.Umowa o dzieło/zlecenie, zgłoszenie do ZUS, protokół odbioru z tytułu umowy, rachunek

DRUKI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA USŁUG I MATERIAŁÓW

1. Protokół przyjęcia usługi

2. Karta niezgodności

DRUKI DOTYCZĄCE FAKTUR

1.  Nota korygujaca do faktur

DRUKI DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA PRACOWNIKÓW
Zal nr 1 - Wniosek o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypoczynku pracownika oraz jego dzieci
Zal nr 2 - Wniosek dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów związanych z leczeniem sanatoryjnym, uzdrowiskowym
Zal nr 3- Oświadczenie o dochodach składane przy ubieganiu się o dofinansowanie
Zał nr 4 - Wniosek o udzielenie pomocy (zapomogi) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zał nr 5 - Wniosek o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe
Zał nr 6 - Umowa  o pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


 

 

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail