Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Informatyka inżynierskie
Redaktor: Administrator   
16.03.2010.
Informatyka, I stopień, cywilneZbiorczy wykaz przedmiotów na kierunku
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - dotyczą wszystkich specjalności
   Filozofia
   Język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)
   Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
   Podstawy zarządzania
   Psychologia
   Wychowanie fizyczne
   Algebra liniowa
   Fizyka
   Matematyka dyskretna I
   Analiza matematyczna I
   Matematyka dyskretna II
   Analiza matematyczna II
   Teoria grafów i sieci
   Rachunek prawdopodobieństwa
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki
   Podstawy miernictwa
   Statystyka matematyczna
   Wprowadzenie do programowania
   Architektura i organizacja komputerów I
   Podstawy techniki komputerów
   Podstawy komputerów cyfrowych
   Architektura i organizacja komputerów II
   Algorytmy i struktury danych
   Teoretyczne podstawy informatyki
   Teoria informacji i kodowania
   Podstawy programowania niskopoziomowego
   Wprowadzenie do automatyki
   Wstęp do kryptologii
   Programowanie obiektowe
   Grafika komputerowa
   Bazy danych
   Podstawy optymalizacji
   Sztuczna inteligencja
   Ochrona własności intelektualnej
   Systemy wejścia-wyjścia komputerów
   Języki i techniki programowania
   Modelowanie matematyczne
   Systemy operacyjne
   Inżynieria oprogramowania
   Systemy wbudowane
   Sieci komputerowe
   Programowanie współbieżne
   Podstawy bezpieczeństwa informacji
   Niezawodność systemów komputerowych
   Podstawy symulacji
   Etyka zawodowa
   Komunikacja człowiek-komputer
   Praktyka zawodowa
SPECJALNOŚCI - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Systemy informatyczne - inżynieria systemówKryptologiaTeleinformatyka - Internetowe Technologie MultimedialneTeleinformatyka - Mobilne Systemy KomputeroweSystemy informatyczne - Informatyczne systemy zarządzaniaTeleinformatyka - Sieci teleinformatyczne
Analiza i wizualizacja danych

Metody numeryczne

Sieci neuronowe

Hurtownie danych

Języki formalne i kompilatory

Systemy pracy grupowej

Podstawy ekonometrii

Aplikacje internetowe

Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji

Podstawy inżynierii systemów

Komputerowe wsparcie wytwarzania oprogramowania

Programowanie zdarzeniowe

Metodyki wytwarzania systemów informatycznych

Obliczenia równoległe i rozproszone

Projekt zespołowy IS

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody statystyczne w kryptologii I

Wstęp do teorii liczb

Systemy kryptograficzne

Struktury algebraiczne

Systemy klucza publicznego

Zastosowania kryptografii w Internecie

Projekt zespołowy (Systemy kryptograficzne)

Funkcje boolowskie w kryptologii

Protokoły kryptograficzne

Algorytmy blokowe

Systemy zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń

Systemy kryptograficzne o wielkiej skali integracji

Kryptoanaliza klasyczna

Algorytmy strumieniowe

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Akredytacja i certyfikacja urządzeń i systemów kryptograficznych

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Kompresja danych multimedialnych

Routing w sieciach komputerowych

Technologie JEE

Systemy dialogowe

Podstawy aplikacji internetowych

Systemy operacyjne UNIX

Technologie projektowania systemów teleinformatycznych

Telefonia IP

Podstawy zabezpieczeń sieci

Podstawy przetwarzania rozproszonego

Systemy operacyjne Windows

Widzenie maszynowe

Aplikacje głosowe

Technika systemów multimedialnych

Projekt zespołowy ITM

Technologie internetowe

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Kompresja danych multimedialnych

Routing w sieciach komputerowych

Technologie JEE

Systemy dialogowe

Podstawy aplikacji internetowych

Systemy operacyjne UNIX

Technologie projektowania systemów teleinformatycznych

Telefonia IP

Podstawy zabezpieczeń sieci

Podstawy przetwarzania rozproszonego

Systemy operacyjne Windows

Programowanie mikrokontrolerów

Niskopoziomowe moduły systemowe

Systemy telemetryczne

Projekt zespołowy SM

Programowanie systemów mobilnych

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Analiza i wizualizacja danych

Metody numeryczne

Sieci neuronowe

Hurtownie danych

Języki formalne i kompilatory

Systemy pracy grupowej

Podstawy ekonometrii

Aplikacje internetowe

Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji

Podstawy inżynierii systemów

Informatyczne aspekty zarządzania efektywnością organizacji

Informatyka w procesach biznesowych

Metody projektowania i wdrażania systemów

Podstawy informatycznych systemów zarządzania

Projekt zespołowy ISZ

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Kompresja danych multimedialnych

Routing w sieciach komputerowych

Technologie JEE

Systemy dialogowe

Podstawy aplikacji internetowych

Systemy operacyjne UNIX

Technologie projektowania systemów teleinformatycznych

Telefonia IP

Podstawy zabezpieczeń sieci

Podstawy przetwarzania rozproszonego

Systemy operacyjne Windows

Technologie sieci teleinformatycznych

Sieci bezprzewodowe

Projekt zespołowy ST

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Szczegółowy opis kierunku

Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:A. Moduły kształcenia ogólnego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Filozofia zaliczenie  30  30 
Język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) egzamin  120  120 
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia zaliczenie  16  16 
Podstawy zarządzania zaliczenie  30  30 
Psychologia zaliczenie  30  30 
Wychowanie fizyczne zaliczenie  120 
Razem grupa:  346  226 B. Moduły kształcenia podstawowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Algebra liniowa egzamin  44  30 
Fizyka zaliczenie  60  50 
Matematyka dyskretna I egzamin  44  30 
Analiza matematyczna I egzamin  90  60 
Matematyka dyskretna II zaliczenie  30  20 
Analiza matematyczna II egzamin  44  30 
Teoria grafów i sieci egzamin  30  20 
Rachunek prawdopodobieństwa egzamin  30  30 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki zaliczenie  30  24 
Podstawy miernictwa zaliczenie  30  24 
Statystyka matematyczna egzamin  44  30 
Razem grupa:  476  348 C. Moduły kształcenia kierunkowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Wprowadzenie do programowania egzamin  60  44 
Architektura i organizacja komputerów I zaliczenie  30  20 
Podstawy techniki komputerów zaliczenie  30  20 
Podstawy komputerów cyfrowych zaliczenie  30  20 
Architektura i organizacja komputerów II egzamin  44  30 
Algorytmy i struktury danych egzamin  60  44 
Teoretyczne podstawy informatyki zaliczenie  30  20 
Teoria informacji i kodowania zaliczenie  44  30 
Podstawy programowania niskopoziomowego zaliczenie  30  20 
Wprowadzenie do automatyki zaliczenie  30  20 
Wstęp do kryptologii zaliczenie  16  20 
Programowanie obiektowe zaliczenie  44  30 
Grafika komputerowa egzamin  44  30 
Bazy danych egzamin  60  44 
Podstawy optymalizacji egzamin  30  20 
Sztuczna inteligencja zaliczenie  30  20 
Ochrona własności intelektualnej zaliczenie  10  10 
Systemy wejścia-wyjścia komputerów zaliczenie  44  30 
Języki i techniki programowania zaliczenie  30  20 
Modelowanie matematyczne zaliczenie  30  20 
Systemy operacyjne egzamin  60  46 
Inżynieria oprogramowania egzamin  44  30 
Systemy wbudowane egzamin  44  30 
Sieci komputerowe egzamin  60  46 
Programowanie współbieżne zaliczenie  44  30 
Podstawy bezpieczeństwa informacji zaliczenie  30  20 
Niezawodność systemów komputerowych zaliczenie  30  20 
Podstawy symulacji egzamin  30  30 
Etyka zawodowa zaliczenie  16  16 
Komunikacja człowiek-komputer zaliczenie  30  20 
Praktyka zawodowa zaliczenie 
Razem grupa:  1114  800 
Opis przedmiotów kierunkowych - zagadnienia realizowane w trakcie studiówSystemy informatyczne - inżynieria systemówOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Analiza i wizualizacja danych zaliczenie  30  30 
Metody numeryczne zaliczenie  44  30 
Sieci neuronowe zaliczenie  44  30 
Hurtownie danych zaliczenie  44  30 
Języki formalne i kompilatory zaliczenie  30  20 
Systemy pracy grupowej zaliczenie  30  20 
Podstawy ekonometrii zaliczenie  30  20 
Aplikacje internetowe zaliczenie  30  20 
Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji zaliczenie  44  30 
Podstawy inżynierii systemów zaliczenie  30  20 
Komputerowe wsparcie wytwarzania oprogramowania zaliczenie  44  30 
Programowanie zdarzeniowe zaliczenie  30  20 
Metodyki wytwarzania systemów informatycznych egzamin  60  40 
Obliczenia równoległe i rozproszone egzamin  44  30 
Projekt zespołowy IS zaliczenie  44  40 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  300  300 
Razem specjalność:  958  790 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
KryptologiaOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody statystyczne w kryptologii I zaliczenie  30  20 
Wstęp do teorii liczb zaliczenie  30  20 
Systemy kryptograficzne zaliczenie  30  20 
Struktury algebraiczne egzamin  44  30 
Systemy klucza publicznego egzamin  44  30 
Zastosowania kryptografii w Internecie zaliczenie  30  20 
Projekt zespołowy (Systemy kryptograficzne) zaliczenie  44  40 
Funkcje boolowskie w kryptologii zaliczenie  30  20 
Protokoły kryptograficzne egzamin  30  20 
Algorytmy blokowe egzamin  60  30 
Systemy zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń zaliczenie  30  20 
Systemy kryptograficzne o wielkiej skali integracji zaliczenie  44  30 
Kryptoanaliza klasyczna zaliczenie  30  20 
Algorytmy strumieniowe zaliczenie  44  30 
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych zaliczenie  30  20 
Akredytacja i certyfikacja urządzeń i systemów kryptograficznych zaliczenie  30  20 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  300  300 
Razem specjalność:  960  770 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Teleinformatyka - Internetowe Technologie MultimedialneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Kompresja danych multimedialnych egzamin  60  40 
Routing w sieciach komputerowych egzamin  44  28 
Technologie JEE zaliczenie  30  20 
Systemy dialogowe zaliczenie  30  20 
Podstawy aplikacji internetowych zaliczenie  44  24 
Systemy operacyjne UNIX egzamin  60  36 
Technologie projektowania systemów teleinformatycznych egzamin  44  24 
Telefonia IP zaliczenie  30  20 
Podstawy zabezpieczeń sieci egzamin  44  30 
Podstawy przetwarzania rozproszonego zaliczenie  30  20 
Systemy operacyjne Windows egzamin  44  36 
Widzenie maszynowe egzamin  44  24 
Aplikacje głosowe egzamin  44  30 
Technika systemów multimedialnych zaliczenie  30  20 
Projekt zespołowy ITM zaliczenie  44  30 
Technologie internetowe egzamin  44  34 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  300  300 
Razem specjalność:  1046  816 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Teleinformatyka - Mobilne Systemy KomputeroweOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Kompresja danych multimedialnych egzamin  60  40 
Routing w sieciach komputerowych egzamin  44  28 
Technologie JEE zaliczenie  30  20 
Systemy dialogowe zaliczenie  30  20 
Podstawy aplikacji internetowych zaliczenie  44  24 
Systemy operacyjne UNIX egzamin  60  36 
Technologie projektowania systemów teleinformatycznych egzamin  44  24 
Telefonia IP zaliczenie  30  20 
Podstawy zabezpieczeń sieci egzamin  44  30 
Podstawy przetwarzania rozproszonego zaliczenie  30  20 
Systemy operacyjne Windows egzamin  44  36 
Programowanie mikrokontrolerów egzamin  44  24 
Niskopoziomowe moduły systemowe egzamin  44  26 
Systemy telemetryczne zaliczenie  30  20 
Projekt zespołowy SM zaliczenie  44  30 
Programowanie systemów mobilnych egzamin  44  34 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  300  300 
Razem specjalność:  1046  812 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Systemy informatyczne - Informatyczne systemy zarządzaniaOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Analiza i wizualizacja danych zaliczenie  30  20 
Metody numeryczne zaliczenie  44  30 
Sieci neuronowe zaliczenie  44  30 
Hurtownie danych zaliczenie  44  30 
Języki formalne i kompilatory zaliczenie  30  20 
Systemy pracy grupowej zaliczenie  30  20 
Podstawy ekonometrii zaliczenie  30  20 
Aplikacje internetowe zaliczenie  30  20 
Metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji zaliczenie  44  30 
Podstawy inżynierii systemów zaliczenie  30  20 
Informatyczne aspekty zarządzania efektywnością organizacji zaliczenie  30  20 
Informatyka w procesach biznesowych zaliczenie  44  20 
Metody projektowania i wdrażania systemów zaliczenie  44  30 
Podstawy informatycznych systemów zarządzania zaliczenie  44  30 
Projekt zespołowy ISZ zaliczenie  44  40 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  300  300 
Razem specjalność:  942  760 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Teleinformatyka - Sieci teleinformatyczneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Kompresja danych multimedialnych egzamin  60  40 
Routing w sieciach komputerowych egzamin  44  28 
Technologie JEE zaliczenie  30  20 
Systemy dialogowe zaliczenie  30  20 
Podstawy aplikacji internetowych zaliczenie  44  24 
Systemy operacyjne UNIX egzamin  60  36 
Technologie projektowania systemów teleinformatycznych egzamin  44  24 
Telefonia IP zaliczenie  30  20 
Podstawy zabezpieczeń sieci egzamin  44  30 
Podstawy przetwarzania rozproszonego zaliczenie  30  20 
Systemy operacyjne Windows egzamin  44  36 
Technologie sieci teleinformatycznych egzamin  44  26 
Sieci bezprzewodowe zaliczenie  30  20 
Projekt zespołowy ST zaliczenie  44  30 
Systemy bezpieczeństwa sieciowego zaliczenie  30  20 
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych egzamin  44  30 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  300  300 
Razem specjalność:  1032  804 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

/2012/ .
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail