Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Zarządzanie licencjackie
Redaktor: Administrator   
16.03.2010.
Zarządzanie, I stopień, cywilneZbiorczy wykaz przedmiotów na kierunku
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - dotyczą wszystkich specjalności
   Język obcy
   Wychowanie fizyczne
   Ochrona własności intelektualnej
   Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
   Przedmioty obieralne:
      Historia gospodarcza
      Filozofia
      Psychologia
      Struktura i funkcjonowanie UE
   Mikroekonomia
   Prawo
   Matematyka I
   Matematyka II
   Informatyka I
   Informatyka II
   Nauka o organizacji
   Podstawy zarządzania
   Statystyka opisowa
   Finanse
   Techniki zarządzania
   Zachowania organizacyjne
   Zarządzanie projektami
   Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Zarządzanie jakością
   Informatyka w zarządzaniu
   Podstawy marketingu
   Badania marketingowe
   Rachunkowość finansowa
   Finanse przedsiębiorstwa
   Procesy informacyjne w zarządzaniu
   Funkcje i umiejętności menedżerskie
   Prawo gospodarcze
   Biznes plan
   Marketing usług
   Przedmioty obieralne:
      Human Resoures Manag. for General Managers
      Integrated Marketing Communication
      Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta
      Zachowanie konsumenta na rynku
      Rynki kapitałowe i operacje giełdowe
      Informatyczne systemy wspomagania decyzji
      Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
      Analiza rynku
      Zachowania konsumenta na rynku
   Praktyka zawodowa
SPECJALNOŚCI - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Informacyjne wspomaganie zarządzaniaZarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane zagadnienia badań operacyjnych

Analiza najlepszych modeli biznesowych

Komunikacja w zarządzaniu

Systemy MRP i ERP

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Matematyka finansowa

Modelowanie i algorytmizacja procesów przedsiębiorstw

Web 2.0 w zarządzaniu

Marketing internetowy

Grafika menedżerska

Podstawy sieci komputerowych

Wstęp do baz danych

Dokumentacja elektroniczna

Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami

Zarządzanie ryzykiem

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Analiza najlepszych modeli biznesowych

Kierowanie zespołami ludzkimi

Public relations

Psychologiczne wspomaganie zarządz. kadrami

Prawo pracy

Informatyczne wspomaganie zarządz. kadrami

Komunikacja w zarządzaniu

Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników

Ubezpieczenia społeczne

Erystyka i retoryka

Przywództwo

Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy

Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Sales Management and Customer Service

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Szczegółowy opis kierunku

Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:A. Moduły kształcenia ogólnego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Język obcy egzamin  120  120 
Wychowanie fizyczne zaliczenie  120 
Ochrona własności intelektualnej zaliczenie  30  20 
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia zaliczenie  16  14 
Przedmioty obieralne:
      Historia gospodarcza
      Filozofia
      Psychologia
      Struktura i funkcjonowanie UE
zaliczenie  60  60 
Razem grupa:  346  214 B. Moduły kształcenia podstawowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Mikroekonomia egzamin  60  46 
Prawo zaliczenie  30  30 
Matematyka I zaliczenie  60  44 
Matematyka II egzamin  60  44 
Informatyka I zaliczenie  30  22 
Informatyka II zaliczenie  30  22 
Nauka o organizacji egzamin  46  46 
Podstawy zarządzania egzamin  60  60 
Statystyka opisowa egzamin  60  46 
Finanse zaliczenie  46  30 
Techniki zarządzania egzamin  46  30 
Razem grupa:  528  420 C. Moduły kształcenia kierunkowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Zachowania organizacyjne zaliczenie  30  30 
Zarządzanie projektami egzamin  46  30 
Zarządzanie zasobami ludzkimi egzamin  46  30 
Zarządzanie jakością egzamin  46  30 
Informatyka w zarządzaniu zaliczenie  30  30 
Podstawy marketingu egzamin  46  30 
Badania marketingowe zaliczenie  46  30 
Rachunkowość finansowa zaliczenie  46  30 
Finanse przedsiębiorstwa zaliczenie  46  30 
Procesy informacyjne w zarządzaniu zaliczenie  30  30 
Funkcje i umiejętności menedżerskie egzamin  46  30 
Prawo gospodarcze zaliczenie  30  30 
Biznes plan zaliczenie  30  20 
Marketing usług zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Human Resoures Manag. for General Managers
      Integrated Marketing Communication
      Zarządzanie sprzedażą i obsługa klienta
      Zachowanie konsumenta na rynku
      Rynki kapitałowe i operacje giełdowe
      Informatyczne systemy wspomagania decyzji
      Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych
      Analiza rynku
      Zachowania konsumenta na rynku
zaliczenie  120  80 
Praktyka zawodowa zaliczenie 
Razem grupa:  668  480 
Opis przedmiotów kierunkowych - zagadnienia realizowane w trakcie studiówInformacyjne wspomaganie zarządzaniaOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Wybrane zagadnienia badań operacyjnych egzamin  30  30 
Analiza najlepszych modeli biznesowych zaliczenie  30  30 
Komunikacja w zarządzaniu egzamin  30  30 
Systemy MRP i ERP egzamin  46  30 
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych egzamin  30  30 
Matematyka finansowa zaliczenie  30  20 
Modelowanie i algorytmizacja procesów przedsiębiorstw egzamin  30  20 
Web 2.0 w zarządzaniu zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Marketing internetowy
      Grafika menedżerska
      Podstawy sieci komputerowych
      Wstęp do baz danych
      Dokumentacja elektroniczna
      Informatyczne wspomaganie zarządzania kadrami
      Zarządzanie ryzykiem
zaliczenie  120  80 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  40 
Praca dyplomowa egzamin  180  180 
Razem specjalność:  636  530 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Zarządzanie zasobami ludzkimiOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Analiza najlepszych modeli biznesowych zaliczenie  30  30 
Kierowanie zespołami ludzkimi egzamin  30  30 
Public relations egzamin  30  30 
Psychologiczne wspomaganie zarządz. kadrami zaliczenie  30  30 
Prawo pracy egzamin  46  30 
Informatyczne wspomaganie zarządz. kadrami zaliczenie  30  20 
Komunikacja w zarządzaniu egzamin  30  20 
Rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Ubezpieczenia społeczne
      Erystyka i retoryka
      Przywództwo
      Kształtowanie kariery i poszukiwanie pracy
      Zarządzanie kapitałem intelektualnym
      Sales Management and Customer Service
zaliczenie  120  80 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  40 
Praca dyplomowa egzamin  180  180 
Razem specjalność:  636  530 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

/2012/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail