Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Bezpieczeństwo - studia licencjackie
Redaktor: Administrator   
16.03.2010.
Bezpieczeństwo Narodowe, I stopień, cywilneZbiorczy wykaz przedmiotów na kierunku
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - dotyczą wszystkich specjalności
   Język obcy
   Wychowanie fizyczne
   Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
   Ochrona własności intelektualnej
   Etyka zawodowa
   Przedmioty obieralne:
      Krytyczne myślenie
      Erystyka i retoryka
   Przedmioty obieralne:
      Psychologia
      Podstawy teorii komunikowania
   Ekonomia
   Filozofia
   Geografia
   Historia
   Wiedza o państwie i prawie
   Administracja publiczna
   Współczesne systemy polityczne
   Organizacja i zarządzanie
   Informatyka
   Wstęp do matematyki
   Matematyka
   Elementy probabilistyki i statystyki
   Modelowanie matematyczne w bezpieczeństwie
   Przedmioty obieralne:
      Podstawy wiedzy o konfliktach
      Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
   Przedmioty obieralne:
      Ekonomika bezpieczeństwa
      Bezpieczeństwo ekonomiczne świata i Polski
   Przedmioty obieralne:
      Bezpieczeństwo ekologiczne
      Awarie i katastrofy w technice
   Przedmioty obieralne:
      Siły zbrojne w państwie współczesnym
      Służby specjalne w państwie
   Podstawy teorii bezpieczeństwa
   Prawne podstawy bezpieczeństwa
   Polityka bezpieczeństwa
   Strategia bezpieczeństwa narodowego
   System bezpieczeństwa narodowego
   Zarządzanie kryzysowe
   Logistyka w sytuacjach kryzysowych
   Międzynarodowe stosunki polityczne
   Międzynarodowe stosunki wojskowe
   Współczesny terroryzm
   Przedmioty obieralne:
      Ochrona ludności
      Obrona cywilna
   Przedmioty obieralne:
      Bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji
      Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
   Przedmioty obieralne:
      Informatyka w systemach bezpieczeństwa
      Bezpieczeństwo informacyjne
   Przedmioty obieralne:
      Bezpieczeństwo energetyczne
      Ustawodawstwo w zarządzaniu kryzysowym
   Przedmioty obieralne:
      Podstawy kryptologii
      Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
   Przedmioty obieralne:
      Filozoficzne koncepcje bezpieczeństwa
      Pedagogika bezpieczeństwa
   Praktyka zawodowa
SPECJALNOŚCI - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Zarządzanie kryzysowe
Służby państwowe w zarządzaniu kryzysowym

Ochrona infrastruktury krytycznej

Badania operacyjne w bezpieczeństwie

Normalizacja w bezpieczeństwie

Techniki sieciowe w bezpieczeństwie

Prognozowanie i symulacje sytuacji kryzysowych

Teoria gier

Gry decyzyjne w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w sytuacjach kryzysowych

Finansowanie zadań zarządzania kryzysowego

Rachunkowość i audyt w zarządzaniu kryzysowym

Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym

Negocjacje w zarządzaniu kryzysowym

Zarządzanie bezpieczeństwem aglomeracji

Bezpieczeństwo i ochrona obiektów

Socjologiczne aspekty zagrożeń

Zachowanie osób w sytuacjach ekstremalnych

Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu i województwa

Ratownictwo medyczne w sytuacjach kryzysowych

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku

Bezpieczeństwo kulturowe

Seminarium przeddyplomowe

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Szczegółowy opis kierunku

Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:A. Moduły kształcenia ogólnego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Język obcy egzamin  120  120 
Wychowanie fizyczne zaliczenie  120 
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia zaliczenie  16  14 
Ochrona własności intelektualnej zaliczenie  16  10 
Etyka zawodowa zaliczenie  16  10 
Przedmioty obieralne:
      Krytyczne myślenie
      Erystyka i retoryka
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Psychologia
      Podstawy teorii komunikowania
zaliczenie  30  20 
Razem grupa:  348  194 B. Moduły kształcenia podstawowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Ekonomia egzamin  44  30 
Filozofia zaliczenie  30  20 
Geografia zaliczenie  30  20 
Historia zaliczenie  30  20 
Wiedza o państwie i prawie egzamin  44  30 
Administracja publiczna egzamin  30  30 
Współczesne systemy polityczne zaliczenie  44  30 
Organizacja i zarządzanie egzamin  44  30 
Informatyka zaliczenie  44  30 
Wstęp do matematyki zaliczenie  30  20 
Matematyka zaliczenie  30  20 
Elementy probabilistyki i statystyki zaliczenie  30  20 
Modelowanie matematyczne w bezpieczeństwie zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Podstawy wiedzy o konfliktach
      Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Ekonomika bezpieczeństwa
      Bezpieczeństwo ekonomiczne świata i Polski
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Bezpieczeństwo ekologiczne
      Awarie i katastrofy w technice
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Siły zbrojne w państwie współczesnym
      Służby specjalne w państwie
zaliczenie  30  20 
Razem grupa:  580  400 C. Moduły kształcenia kierunkowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Podstawy teorii bezpieczeństwa egzamin  44  30 
Prawne podstawy bezpieczeństwa egzamin  30  20 
Polityka bezpieczeństwa zaliczenie  30  20 
Strategia bezpieczeństwa narodowego egzamin  30  20 
System bezpieczeństwa narodowego egzamin  30  20 
Zarządzanie kryzysowe egzamin  44  30 
Logistyka w sytuacjach kryzysowych egzamin  44  30 
Międzynarodowe stosunki polityczne egzamin  44  30 
Międzynarodowe stosunki wojskowe zaliczenie  30  20 
Współczesny terroryzm zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Ochrona ludności
      Obrona cywilna
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji
      Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Informatyka w systemach bezpieczeństwa
      Bezpieczeństwo informacyjne
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Bezpieczeństwo energetyczne
      Ustawodawstwo w zarządzaniu kryzysowym
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Podstawy kryptologii
      Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Filozoficzne koncepcje bezpieczeństwa
      Pedagogika bezpieczeństwa
zaliczenie  30  20 
Praktyka zawodowa zaliczenie  240  240 
Razem grupa:  776  600 
Opis przedmiotów kierunkowych - zagadnienia realizowane w trakcie studiówZarządzanie kryzysoweOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Służby państwowe w zarządzaniu kryzysowym egzamin  30  20 
Ochrona infrastruktury krytycznej egzamin  30  20 
Badania operacyjne w bezpieczeństwie zaliczenie  30  20 
Normalizacja w bezpieczeństwie zaliczenie  30  20 
Techniki sieciowe w bezpieczeństwie egzamin  30  20 
Prognozowanie i symulacje sytuacji kryzysowych zaliczenie  30  20 
Teoria gier zaliczenie  30  20 
Gry decyzyjne w sytuacjach kryzysowych egzamin  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Zarządzanie procesami w sytuacjach kryzysowych
      Zarządzanie zasobami informacyjnymi w sytuacjach kryzysowych
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Finansowanie zadań zarządzania kryzysowego
      Rachunkowość i audyt w zarządzaniu kryzysowym
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym
      Negocjacje w zarządzaniu kryzysowym
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Zarządzanie bezpieczeństwem aglomeracji
      Bezpieczeństwo i ochrona obiektów
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Socjologiczne aspekty zagrożeń
      Zachowanie osób w sytuacjach ekstremalnych
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu i województwa
      Ratownictwo medyczne w sytuacjach kryzysowych
zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku
      Bezpieczeństwo kulturowe
zaliczenie  30  20 
Seminarium przeddyplomowe zaliczenie  20  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  200  200 
Razem specjalność:  730  580 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

/2012/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail