Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Informatyka II stopień - magisterskie
Redaktor: Administrator   
16.03.2010.
Informatyka, II stopień - po studiach inżynierskich, cywilneZbiorczy wykaz przedmiotów na kierunku
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE - dotyczą wszystkich specjalności
   Metody i techniki symulacji komputerowej
   Procesy stochastyczne
   Przedmioty obieralne:
      Systemy baz danych
      Analiza i modelowanie systemów informatycznych
   Przedmioty obieralne:
      Metody informatycznego wspomagania decyzji
      Język obcy
   Przedmioty obieralne:
      Niezawodność systemów komputerowych
      Standardy w projektowaniu systemów dialogowych
   Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych
   Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych
SPECJALNOŚCI - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Systemy informatyczneKryptologiaInformatyczne systemy zarządzaniaSieci teleinformatyczneBezpieczeństwo systemów teleinformatycznychInternetowe Technologie MultimedialneSystemy informatyczne - inżynieria systemówTeleinformatyka - Internetowe Technologie MultimedialneSystemy informatyczne - Informatyczne systemy zarządzaniaTeleinformatyka - Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychTeleinformatyka - Sieci teleinformatyczne
Metody eksploracji danych

Techniki algorytmiczne

Języki i techniki symulacji

Algorytmy optymalizacji

Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji

Efektywność systemów informatycznych

Metody numeryczne

Technologie internetowe i mobilne

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Analiza strukturalna systemów informatycznych

Metodyki obiektowe I

Zarządzanie wymaganiami

Metodyki obiektowe II

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

Niezawodność oprogramowania

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody i techniki symulacji komputerowej

Procesy stochastyczne

Systemy baz danych

Język obcy

Standardy w projektowaniu systemów dialogowych

Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych

Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych

Algorytmy teorii liczb

Bezpieczeństwo i akredytacja systemów teleinformatycznych

Języki i techniki programowania

Biometryczne systemy rozpoznawania

Jednokierunkowe funkcje skrótu

Metody projektowania układów cyfrowych

Metody statystyczne w kryptologii

Metody statystyczne w kryptologii II

Projekt z zakresu bezpieczeństwa systemów

Techniki algorytmiczne

Ataki algebraiczne

Elementy algebraicznej teorii liczb

Kryptoanaliza algorytmów blokowych

Kryptografia kwantowa

Kryptoanaliza algorytmów strumieniowych

Podstawy kryptologii współczesnej

Projekt z zakresu matematycznych i informatycznych podstaw kryptologii

Systemy klucza publicznego

Teoria ciał skończonych

Krzywe hipereliptyczne w kryptologii

Metody numeryczne w kryptologii

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody eksploracji danych

Techniki algorytmiczne

Języki i techniki symulacji

Algorytmy optymalizacji

Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji

Efektywność systemów informatycznych

Koncepcje i technologie informatyczne w zarządzaniu

Modelowanie i analiza procesów biznesowych

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Jakość systemów informatycznych

Zarządzanie kontraktami i wymaganiami

Systemy klasy BIS

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania

Integracja systemów informatycznych

Zarządzanie projektami

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Usługi sieciowe w systemie Unix

Modelowanie systemów teleinformatycznych

Systemy rozproszone

Metody i zadania rozpoznawania wzorców

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I

Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji

Usługi sieciowe w systemie Windows

Systemy czasu rzeczywistego

Ergonomia systemów interaktywnych

Zarządzanie projektami i zasobami IT

Wirtualizacja systemów IT

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II

Kierunki rozwoju technologii komputerowych

Sieci IPv6

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

projekt inżynierski

Infrastruktura ośrodków obliczeniowych

Modelowanie systemów teleinformatycznych

Systemy rozproszone

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Bezpieczeństwo cybernetyczne)

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I

Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji

Studium ataków i incydentów

Systemy czasu rzeczywistego

Ergonomia systemów interaktywnych

Zarządzanie projektami i zasobami IT

Wirtualizacja systemów IT

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II

Kierunki rozwoju technologii komputerowych

Sieci IPv6

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

projekt inżynierski

Biometryczne systemy rozpoznawania

Modelowanie systemów teleinformatycznych

Systemy rozproszone

Metody i zadania rozpoznawania wzorców

Technologie aplikacji multimedialnych

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I

Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji

Projektowanie interfejsu człowiek-komputer

Systemy czasu rzeczywistego

Systemy telematyki i telerobotyki

Wirtualizacja systemów IT

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II

Kierunki rozwoju technologii komputerowych

Sieci IPv6

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

projekt inżynierski

Praca dyplomowa

Algorytmy optymalizacji

Metody eksploracji danych

Techniki algorytmiczne

Technologie internetowe i mobilne

Efektywność systemów informatycznych

Systemy eksperckie

Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji

Zarządzanie projektami

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Niezawodność oprogramowania

Metody numeryczne II

Podstawy metodyk obiektowych

Algorytmy kwantowe

Analiza strukturalna systemów informatycznych

Metodyki obiektowe

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wdrażanie metodyk obiektowych

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody i techniki symulacji komputerowej

Procesy stochastyczne

Systemy baz danych

Język obcy

Standardy w projektowaniu systemów dialogowych

Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych

Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych

Modelowanie systemów teleinformatycznych

Systemy rozproszone

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I

Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji

Systemy czasu rzeczywistego

Wirtualizacja systemów IT

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II

Kierunki rozwoju technologii komputerowych

Sieci IPv6

Biometryczne systemy rozpoznawania

Metody i zadania rozpoznawania wzorców

Technologie aplikacji multimedialnych

Projektowanie interfejsu człowiek-komputer

Systemy telematyki i telerobotyki

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody i techniki symulacji komputerowej

Procesy stochastyczne

Systemy baz danych

Język obcy

Standardy w projektowaniu systemów dialogowych

Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych

Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych

Algorytmy optymalizacji

Metody eksploracji danych

Techniki algorytmiczne

Technologie internetowe i mobilne

Efektywność systemów informatycznych

Systemy eksperckie

Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji

Zarządzanie projektami

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Niezawodność oprogramowania

Architektura korporacyjna

Modelowanie i analiza procesów biznesowych

Integracja systemów informatycznych

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne podstawy projektowania i wdrażania strategii organizacji

Zarządzanie kontraktami i wymaganiami

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody i techniki symulacji komputerowej

Procesy stochastyczne

Systemy baz danych

Język obcy

Standardy w projektowaniu systemów dialogowych

Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych

Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych

Modelowanie systemów teleinformatycznych

Systemy rozproszone

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I

Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji

Systemy czasu rzeczywistego

Wirtualizacja systemów IT

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II

Kierunki rozwoju technologii komputerowych

Sieci IPv6

Infrastruktura ośrodków obliczeniowych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Bezpieczeństwo cybernetyczne)

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Ergonomia systemów interaktywnych

Studium ataków i incydentów

Zarządzanie projektami i zasobami IT

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Metody i techniki symulacji komputerowej

Procesy stochastyczne

Systemy baz danych

Język obcy

Standardy w projektowaniu systemów dialogowych

Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych

Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych

Modelowanie systemów teleinformatycznych

Systemy rozproszone

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I

Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji

Systemy czasu rzeczywistego

Wirtualizacja systemów IT

Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II

Kierunki rozwoju technologii komputerowych

Sieci IPv6

Metody i zadania rozpoznawania wzorców

Usługi sieciowe w systemie Unix

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi

Ergonomia systemów interaktywnych

Usługi sieciowe w systemie Windows

Zarządzanie projektami i zasobami IT

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Szczegółowy opis kierunku

Absolwent tego kierunku posiada nastepującą wiedzę:C. Moduły kształcenia kierunkowego
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody i techniki symulacji komputerowej egzamin  44  30 
Procesy stochastyczne zaliczenie  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Systemy baz danych
      Analiza i modelowanie systemów informatycznych
zaliczenie  30  30 
Przedmioty obieralne:
      Metody informatycznego wspomagania decyzji
      Język obcy
zaliczenie  30  30 
Przedmioty obieralne:
      Niezawodność systemów komputerowych
      Standardy w projektowaniu systemów dialogowych
egzamin  44  44 
Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych zaliczenie  30  20 
Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych egzamin  44  44 
Razem grupa:  252  218 
Opis przedmiotów kierunkowych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

Systemy informatyczneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody eksploracji danych zaliczenie  44  30 
Techniki algorytmiczne zaliczenie  44  30 
Języki i techniki symulacji egzamin  44  30 
Algorytmy optymalizacji egzamin  30  20 
Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji zaliczenie  30  20 
Efektywność systemów informatycznych zaliczenie  44  30 
Metody numeryczne egzamin  30  20 
Technologie internetowe i mobilne zaliczenie  44  30 
Bezpieczeństwo systemów informatycznych zaliczenie  30  20 
Analiza strukturalna systemów informatycznych egzamin  60  40 
Metodyki obiektowe I zaliczenie  60  40 
Zarządzanie wymaganiami zaliczenie  30  20 
Metodyki obiektowe II egzamin  30  20 
Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi zaliczenie  30  20 
Niezawodność oprogramowania egzamin  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  180  180 
Razem specjalność:  820  630 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
KryptologiaOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody i techniki symulacji komputerowej egzamin  44 
Procesy stochastyczne zaliczenie  30 
Systemy baz danych zaliczenie  30 
Język obcy zaliczenie  30 
Standardy w projektowaniu systemów dialogowych egzamin  44 
Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych zaliczenie  30 
Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych egzamin  44 
Algorytmy teorii liczb egzamin  30  20 
Bezpieczeństwo i akredytacja systemów teleinformatycznych egzamin  74  50 
Przedmioty obieralne:
      Języki i techniki programowania
      Biometryczne systemy rozpoznawania
zaliczenie  44  30 
Jednokierunkowe funkcje skrótu zaliczenie  60  40 
Metody projektowania układów cyfrowych egzamin  60  40 
Przedmioty obieralne:
      Metody statystyczne w kryptologii
      Metody statystyczne w kryptologii II
zaliczenie  30  20 
Projekt z zakresu bezpieczeństwa systemów zaliczenie 
Techniki algorytmiczne zaliczenie  44  30 
Ataki algebraiczne zaliczenie  30  20 
Elementy algebraicznej teorii liczb zaliczenie  30  20 
Kryptoanaliza algorytmów blokowych egzamin  30  20 
Przedmioty obieralne:
      Kryptografia kwantowa
      Kryptoanaliza algorytmów strumieniowych
zaliczenie  30  20 
Podstawy kryptologii współczesnej zaliczenie  30  20 
Projekt z zakresu matematycznych i informatycznych podstaw kryptologii zaliczenie  60  40 
Systemy klucza publicznego zaliczenie  30  20 
Teoria ciał skończonych egzamin  30  20 
Krzywe hipereliptyczne w kryptologii zaliczenie  44  30 
Metody numeryczne w kryptologii zaliczenie  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin 
Razem specjalność:  998  520 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Informatyczne systemy zarządzaniaOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody eksploracji danych zaliczenie  44  30 
Techniki algorytmiczne zaliczenie  44  30 
Języki i techniki symulacji egzamin  44  30 
Algorytmy optymalizacji egzamin  30  20 
Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji zaliczenie  30  20 
Efektywność systemów informatycznych zaliczenie  44  30 
Koncepcje i technologie informatyczne w zarządzaniu egzamin  30  20 
Modelowanie i analiza procesów biznesowych zaliczenie  44  30 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zaliczenie  44  30 
Jakość systemów informatycznych zaliczenie  30  20 
Zarządzanie kontraktami i wymaganiami zaliczenie  30  20 
Systemy klasy BIS egzamin  44  30 
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania egzamin  44  30 
Integracja systemów informatycznych zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami egzamin  44  30 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin  180  180 
Razem specjalność:  816  630 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

Języki i techniki symulacji
Klasyfikacja metod i języków symulacji komputerowej. Podstawy konstrukcji języków symulacyjnych. Algorytmy upływu czasu i metody sterowania przebiegiem eksperymentu symulacyjnego. Funkcjonalne i obiektowo -zorientowane języki symulacyjne. Wybrane standardy technologiczne w procesie wytwarzania symulatorów komputerowych. Modelowanie systemów za pomocą środowisk symulacyjnych do szybkiego prototypowania. Konstruowanie oprogramowania symulacyjnego w wybranych językach wysokiego poziomu.
Sieci teleinformatyczneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Usługi sieciowe w systemie Unix zaliczenie  30  20 
Modelowanie systemów teleinformatycznych egzamin  44  30 
Systemy rozproszone egzamin  44  30 
Metody i zadania rozpoznawania wzorców egzamin  44  30 
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi egzamin  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I zaliczenie  30  20 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji egzamin  44  30 
Usługi sieciowe w systemie Windows zaliczenie  30  20 
Systemy czasu rzeczywistego zaliczenie  44  30 
Ergonomia systemów interaktywnych zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami i zasobami IT zaliczenie  30  20 
Wirtualizacja systemów IT zaliczenie  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II egzamin  30  20 
Kierunki rozwoju technologii komputerowych zaliczenie  30  20 
Sieci IPv6 egzamin  44  30 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Przedmioty obieralne:
      Praca dyplomowa
      projekt inżynierski
  180  180 
Razem specjalność:  802  620 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Infrastruktura ośrodków obliczeniowych zaliczenie  30  20 
Modelowanie systemów teleinformatycznych egzamin  44  30 
Systemy rozproszone egzamin  44  30 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Bezpieczeństwo cybernetyczne) egzamin  44  30 
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi egzamin  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I zaliczenie  30  20 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji egzamin  44  30 
Studium ataków i incydentów zaliczenie  30  20 
Systemy czasu rzeczywistego zaliczenie  44  30 
Ergonomia systemów interaktywnych zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami i zasobami IT zaliczenie  30  20 
Wirtualizacja systemów IT zaliczenie  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II egzamin  30  20 
Kierunki rozwoju technologii komputerowych zaliczenie  30  20 
Sieci IPv6 egzamin  44  30 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Przedmioty obieralne:
      Praca dyplomowa
      projekt inżynierski
  180  180 
Razem specjalność:  802  620 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Obszary i standardy zarządzania sieciami. Protokoły zarządzania sieciami (SNMP, RMON, CMOT). Systemy zarządzania sieciami rozległymi. Zastosowania inżynierii ruchu. Systemy wieloagentowe w zarządzaniu sieciami. Jakość usług w sieciach. Protokoły QoS. Kształtowanie i ograniczanie przepustowości, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć, unikanie przeciążeń
Internetowe Technologie MultimedialneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Biometryczne systemy rozpoznawania zaliczenie  44  30 
Modelowanie systemów teleinformatycznych egzamin  44  30 
Systemy rozproszone egzamin  44  30 
Metody i zadania rozpoznawania wzorców egzamin  44  30 
Technologie aplikacji multimedialnych egzamin  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I zaliczenie  30  20 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji egzamin  44  30 
Projektowanie interfejsu człowiek-komputer egzamin  44  30 
Systemy czasu rzeczywistego zaliczenie  44  30 
Systemy telematyki i telerobotyki zaliczenie  30  20 
Wirtualizacja systemów IT zaliczenie  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II egzamin  30  20 
Kierunki rozwoju technologii komputerowych zaliczenie  30  20 
Sieci IPv6 egzamin  44  30 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Przedmioty obieralne:
      Praca dyplomowa
      projekt inżynierski
      Praca dyplomowa
egzamin  180  180 
Razem specjalność:  800  620 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

Seminarium dyplomowe
Realizacja pracy dyplomowej - etap II (główny) - wykonanie głównych elementów pracy (zakres - w zależności od tematyki i charakteru pracy dyplomowej). Prezentacja sprawozdawcza Realizacja pracy dyplomowej - etap III (końcowy) - wykonanie końcowych elementów pracy (zakres - w zależności od tematyki i charakteru pracy dyplomowej). Prezentacja sprawozdawcza Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Opracowanie dokumentacji końcowej.
Systemy informatyczne - inżynieria systemówOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Algorytmy optymalizacji egzamin  30  20 
Metody eksploracji danych egzamin  44  30 
Techniki algorytmiczne zaliczenie  44  30 
Technologie internetowe i mobilne zaliczenie  44  30 
Efektywność systemów informatycznych zaliczenie  44  30 
Systemy eksperckie zaliczenie  30  20 
Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami zaliczenie  44  30 
Zarządzanie łańcuchem dostaw zaliczenie  30  20 
Niezawodność oprogramowania zaliczenie  30  20 
Metody numeryczne II zaliczenie  30  20 
Podstawy metodyk obiektowych zaliczenie  60  30 
Algorytmy kwantowe zaliczenie  30  20 
Analiza strukturalna systemów informatycznych zaliczenie  44  30 
Metodyki obiektowe egzamin  90  60 
Bezpieczeństwo systemów informatycznych zaliczenie  30  20 
Wdrażanie metodyk obiektowych zaliczenie  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin 
Razem specjalność:  744  510 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Teleinformatyka - Internetowe Technologie MultimedialneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody i techniki symulacji komputerowej egzamin  44 
Procesy stochastyczne zaliczenie  30 
Systemy baz danych zaliczenie  30 
Język obcy zaliczenie  30 
Standardy w projektowaniu systemów dialogowych egzamin  44 
Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych zaliczenie  30 
Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych egzamin  44 
Modelowanie systemów teleinformatycznych egzamin  44  30 
Systemy rozproszone egzamin  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I zaliczenie  30  20 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji egzamin  44  30 
Systemy czasu rzeczywistego zaliczenie  44  30 
Wirtualizacja systemów IT zaliczenie  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II egzamin  30  20 
Kierunki rozwoju technologii komputerowych zaliczenie  30  20 
Sieci IPv6 egzamin  44  30 
Biometryczne systemy rozpoznawania zaliczenie  44  30 
Metody i zadania rozpoznawania wzorców egzamin  44  30 
Technologie aplikacji multimedialnych egzamin  44  30 
Projektowanie interfejsu człowiek-komputer egzamin  44  30 
Systemy telematyki i telerobotyki zaliczenie  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin 
Razem specjalność:  872  440 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Systemy informatyczne - Informatyczne systemy zarządzaniaOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody i techniki symulacji komputerowej egzamin  44 
Procesy stochastyczne zaliczenie  30 
Systemy baz danych zaliczenie  30 
Język obcy zaliczenie  30 
Standardy w projektowaniu systemów dialogowych egzamin  44 
Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych zaliczenie  30 
Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych egzamin  44 
Algorytmy optymalizacji egzamin  30  20 
Metody eksploracji danych egzamin  44  30 
Techniki algorytmiczne zaliczenie  44  30 
Technologie internetowe i mobilne zaliczenie  44  30 
Efektywność systemów informatycznych zaliczenie  44  30 
Systemy eksperckie zaliczenie  30  20 
Wielokryterialne metody oceny i optymalizacji zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami zaliczenie  44  30 
Zarządzanie łańcuchem dostaw zaliczenie  30  20 
Niezawodność oprogramowania zaliczenie  30  20 
Architektura korporacyjna zaliczenie  46  30 
Modelowanie i analiza procesów biznesowych zaliczenie  44  30 
Integracja systemów informatycznych zaliczenie  44  30 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością zaliczenie  60  40 
Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania zaliczenie  60  40 
Informatyczne podstawy projektowania i wdrażania strategii organizacji zaliczenie  30  20 
Zarządzanie kontraktami i wymaganiami zaliczenie  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin 
Razem specjalność:  996  520 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Teleinformatyka - Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody i techniki symulacji komputerowej egzamin  44 
Procesy stochastyczne zaliczenie  30 
Systemy baz danych zaliczenie  30 
Język obcy zaliczenie  30 
Standardy w projektowaniu systemów dialogowych egzamin  44 
Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych zaliczenie  30 
Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych egzamin  44 
Modelowanie systemów teleinformatycznych egzamin  44  30 
Systemy rozproszone egzamin  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I zaliczenie  30  20 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji egzamin  44  30 
Systemy czasu rzeczywistego zaliczenie  44  30 
Wirtualizacja systemów IT zaliczenie  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II egzamin  30  20 
Kierunki rozwoju technologii komputerowych zaliczenie  30  20 
Sieci IPv6 egzamin  44  30 
Infrastruktura ośrodków obliczeniowych zaliczenie  30  20 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Bezpieczeństwo cybernetyczne) egzamin  44  30 
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi egzamin  44  30 
Ergonomia systemów interaktywnych zaliczenie  30  20 
Studium ataków i incydentów zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami i zasobami IT zaliczenie  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin 
Razem specjalność:  874  440 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów
Teleinformatyka - Sieci teleinformatyczneOpis specjalności       
Zobacz opis przedmiotów kierunkowych


Absolwent tej specjalności:

posiada natępującą wiedzę specjalistyczną:

oraz umiejętności specjalistyczne:

Zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w lub jako:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Nazwa przedmioturygorliczba godzin w trybie stacjonarnymliczba godzin w trybie niestacjonarnym
Metody i techniki symulacji komputerowej egzamin  44 
Procesy stochastyczne zaliczenie  30 
Systemy baz danych zaliczenie  30 
Język obcy zaliczenie  30 
Standardy w projektowaniu systemów dialogowych egzamin  44 
Stochastyczne modele eksploatacji systemów komputerowych zaliczenie  30 
Diagnostyka i wiarygodność systemów komputerowych egzamin  44 
Modelowanie systemów teleinformatycznych egzamin  44  30 
Systemy rozproszone egzamin  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych I zaliczenie  30  20 
Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji egzamin  44  30 
Systemy czasu rzeczywistego zaliczenie  44  30 
Wirtualizacja systemów IT zaliczenie  44  30 
Analiza i projektowanie systemów teleinformatycznych II egzamin  30  20 
Kierunki rozwoju technologii komputerowych zaliczenie  30  20 
Sieci IPv6 egzamin  44  30 
Metody i zadania rozpoznawania wzorców egzamin  44  30 
Usługi sieciowe w systemie Unix zaliczenie  30  20 
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi egzamin  44  30 
Ergonomia systemów interaktywnych zaliczenie  30  20 
Usługi sieciowe w systemie Windows zaliczenie  30  20 
Zarządzanie projektami i zasobami IT zaliczenie  30  20 
Seminarium dyplomowe zaliczenie  60  60 
Praca dyplomowa egzamin 
Razem specjalność:  874  440 
Opis przedmiotów specjalistycznych - zagadnienia realizowane w trakcie studiów

/2012/
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail