Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


O studiach doktoranckich w WCY
Redaktor: Roman Wantoch-Rekowski   
16.03.2010.

Wojskowa Akademia Techniczna jest jedną z ośmiu polskich uczelni, której wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w naukach technicznych w dyscyplinie Informatyka. Na tej podstawie, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Wydział Cybernetyki WAT od roku akademickiego 2004/2005 prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej Informatyka.


 • Studia trwają 4 lata i realizowane są w formie w studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych.   Nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje Rada Wydziału Cybernetyki.  Bezpośrednim przełożonym uczestników studiów jest kierownik studiów doktoranckich.  Każdy doktorant wybiera temat indywidualnego projektu badawczego oraz opiekuna naukowego. Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie na kierunkach: informatyka, informatyka i ekonometria, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika.
 • Rekrutacja na studia odbywa się do 31 sierpnia.
 • Zajęcia na studiach doktoranckich odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć,  w cyklu zjazdów sobotnio-niedzielnych ( 5 zjazdów w semestrze + sesje egzaminacyjne). 
 • Program studiów doktoranckich obejmuje następujące rodzaje zajęć:
  - udział w obowiązkowych wykładach monograficznych,
  - udział w wykładach przedmiotów wybieralnych,
  - realizacja projektu badawczego oceniana semestralnie,
  - spotkania z opiekunem naukowym,
  - uczestnictwo w seminariach doktoranckich,
  - prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów WAT,
  - dla chętnych – zajęcia z języka angielskiego.
 • Doktoranci uczestniczą w pracach badawczych realizowanych w Wydziale Cybernetyki w obszarze informatyki, automatyki i robotyki oraz kryptologii. Można je pogrupować w następujące zakresy tematyczne, będące głównymi specjalizacjami naukowymi pracowników Wydziału Cybernetyki:
  - modelowanie, projektowanie i usprawnianie systemów informatycznych,
  - systemy informatyczne z niepełną informacją,
  - interfejs człowiek – komputer,
  - techniki i narzędzia multimedialne,
  - analiza, projektowanie i diagnozowanie systemów  komputerowych,
  - systemy komputerowego widzenia,
  - mobilne i rozproszone systemy  przetwarzania  informacji,
  - rozproszona symulacja i komputerowe  zobrazowanie  działań bojowych,
  - modele i algorytmy informatycznego wspomagania decyzji w działaniach   bojowych,
  - modele i metody projektowania systemów kryptograficznych,
  - metody matematyczne i badania operacyjne w informatyce  i fizyce,
  - informatyczne wspomaganie systemów bezpieczeństwa państwa.
 • Uczestnik studiów doktoranckich po ukończeniu studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów doktoranckich. Zakłada się, w trakcie studiów doktoranckich powinien zostać otwarty przewód doktorski przez Radę Wydziału Cybernetyki.


Warunki rekrutacji. Zobacz szczegóły.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail