Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Przetargi WCY
Redaktor: Administrator   
24.02.2012.

  PRZETARGI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ CYBERNETYKI W 2018 ROKU
LP
 Opis zamówienia Otwarcie ofert
 NR sprawy Wykonawca Nr umowy Uwagi

PRZETARGI W TRAKCIE REALIZACJI

9 Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego  22.06.2018  51/WCY/2018      
 8 Dostawa specjalistycznego sprzetu i oprogramowania do laboratorium  projektowo-badawczego

 
25.04.2018
 31/WCY/2018      
 7  Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do syetmów BSP, DSTS i zarządzania ogniem artyleryjskim

 
8.05.2018
 30/WCY/2018
 6  Dostawa specjalistycznego sprzetu i oprogramowania systemów śledzenia markerów systemów VR oraz symulacji sieci łączności

 
8.05.2018
 29/WCY/2018      
 5  Dostawa zasilaczy awaryjnych, części i akcesoriów komputerowych, elementów laboratoryjnych, części i akcesoriów sieciowych  
19.04.2018
 21/WCY/2018 Wybrano wykonawcę firmę ALBIT Sp.o.o.   Rozpoczeto procedurę podpisania umowy i dostawy
 4  Opracowanie i wytworzenie stanowisk laboratoryjnych symulatora Straży Granicznej


8.02.2018
 14/WCY/2018  Brak oferenta    
 3  Dostawa oprogramowania symulacyjnego wspomagającego działanie symulatora oraz wyposażenia VR, multimedialnego i biurowego wspomagającego działanie laboratorium symulacyjne Straży Granicznej ZAD 1 i 2

 3.01.2018  223/WCY/2017  Wybrano wykonawcę firmę SQUDRON So. z o.o.  Umowa 67/5000/WAT/2018
68/5000/WAT/2018
 
 2  Dostawa części i akcesoriów komputerowych

9.01.2018  200/WCY/2017  -------  ------ Postepowanie unieważniono
 1  Opracowanie i wytworzenie stanowisk laboratoryjnych symulatora Straży Granicznej

 3.01.2018  224/WCY/2017      Postepowanie unieważniono
OSOBY ODPOWIEDZIALNE MATERIALNIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WCY

 

   JO  Zakres  Imię i nazwisko
 Telefon  Nr pom
 adres e-mail
 ISI  W5500 osoba odpowiedzialna materialnie
 Jan STARUCH 261 837018  232A  jan.staruch@wat.eu.pl
 ITA  W5603 osoba odpowiedzialna materialnie  Mirosław KOZIKOWSKI
261 837053 
 252C  miroslaw.kozikowski@wat.edu.pl
 IMK W5702 osoba odpowiedzialna materialnie  Małgorzata  ŚWIERCZYŃSKA 261 839580 
 212/65  malgorzata.swierczynska@wat.edu.pl
IMK  W5701 osoba odpowiedzialna materialnie  Krzysztof MAŃK
261 839284 
 01  krzysztof.mank@wat.edu.pl
 IOZ  W5800 osoba odpowiedzialna materialnie  Barbara SIWEK
261 837240 
 93  barbara.siwek@wat.edu.pl
 WCY  W5100 osoba odpowiedzialna materialnie  Roman KONIECZNY 261 837635 
 260A  roman.konieczny@wat.edu.pl
 WCY  W5000 osoba odpowiedzialna materialnie  Roman KONIECZNY 261 837635 
  260A  roman.konieczny@wat.edu.pl
 WCY  W5200 osoba odpowiedzialna materialnie  Krzysztof JABŁONOWKI 261 837195  045  
 LI  W5001 osoba odpowiedzialna materialnie  Dariusz KLUCZYK 261 837490 
 234A  dariusz.kluczyk@wat.edu.pl
ILI W5002 osoba odpowiedzialna materialnie Katarzyna KRACZEK 261 837715  221 katarzyna.kraczek@wat.edu.pl
ISI W5510 osoba odpowiedzialna materialnie

Marcin KUKIEŁKA

261 837293 232B marcin.kukielka@wat.edu.pl
ITA W5003 osoba odpowiedzialna materialnie Maciej ZIELASKOWSKI 261 839745 /65 lmaciej.zielaskowskii@wat.edu.pl
 

 

  

 

MATERIAŁY DO ZAGOSPODAROWANIA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WCY

 

Lp Nazwa  rsm      Ilość         JO Osoba -kontakt Telefon
           
           

 

 


 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail