Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


O Wydziale Cybernetyki
Redaktor: Administrator   
12.10.2015.

logo_wcy_duze.jpg

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej powstał w 1968 roku (historia Wydziału), jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej na specjalistów zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych.

 

W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cybernetyki był ośrodkiem wyprzedzającym współczesność, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki. Twórcy Wydziału trafnie ocenili, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne będą nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji przełomu XX i XXI wieku.


 

O jakości każdego wydziału akademickiego świadczy poziom przygotowania zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału Cybernetyki dają świadectwo swojej najwyższej jakości na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na świecie. Postawa oraz sukcesy zawodowe i naukowe zdecydowanej większości z nich wystawiają Wydziałowi wysoką ocenę.

 

Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową Wydziału nowe wyzwania i zadania. Jednym z nich jest kształcenie, obok kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych, których Wydział Cybernetyki zaczął kształcić począwszy od roku akademickiego 1997/1998, początkowo w ramach studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych), a potem także stacjonarnych (dziennych). Wydział Cybernetyki był w Wojskowej Akademii Technicznej prekursorem w tym zakresie.

 

Zostań absolwentem elitarnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
 

   Masz szansę studiować Informatykę na wysokim poziomie. Dla osób, które chcą być nowoczesnymi menedżerami z poszerzoną wiedzą informatyczną mamy propozycję studiów na kierunku Zarządzanie, który również uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   
   Podstawowym celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przygotowanie specjalistów z wykształceniem wyższym do pracy w instytucjach cywilnych i wojskowych działających w ramach systemu bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych. W szczególności absolwenci tego kierunku mają szansę być zatrudnieni w zespołach reagowania kryzysowego na różnych szczeblach administracji państwowej, zwłaszcza w obszarze zastosowań informatyki i analizy systemowej.

 

   We wszelkich rankingach Wydział Cybernetyki jest postrzegany jako ten, który ma bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Jest Wydziałem, który prowadzi badania i dydaktykę od inżynierii komputerowej poprzez inżynierię oprogramowania, kryptologię aż po zarządzanie, psychologię i wreszcie filozofię. Stwarza to olbrzymią szansę uzyskania szerokiej wiedzy.

 

   Absolwenci Wydziału Cybernetyki są doskonale wykształconymi i dobrze przygotowanymi do pracy zawodowej specjalistami.   Absolwenci Wydziału Cybernetyki znajdują zatrudnienie w instytucjach państwowych, w tym zwłaszcza w MON i MSWiA, firmach cywilnych i wojskowych, a także w sektorze bankowym.


   Wydział Cybernetyki prowadzi studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku "informatyka,  a także studia cywilne na następujących kierunkach:

"bezpieczeństwo narodowe"

"informatyka"

"informatyka w medycynie- nowy kierunek, uruchomiony w ra. 2014/2015 Zobacz opis kierunku

"kryptologia i cyberbezpieczeństwo- nowy kierunek, w ra. 2014/2015 Zobacz opis kierunku

"zarządzanie"

 
Wydział Cybernetyki na mocy Uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 69/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie oceny instytucjonalnej, posiada aktualnie akredytację wszystkich kierunków studiów do roku akademickiego 2021/2022.

Kierunek "informatyka" posiada akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych na lata akademickie 2017/2018 do 2022/2023. Pozytywna akredytacja oznacza uzyskanie przez kierunek "informatyka" europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label.


  Zobacz ofertę dydaktyczna Wydziału Cybernetyki na rok akademicki

 

 

Studia w Wydziale Cybernetyki na ww. kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cybernetyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia odbywają się w oparciu o regulacje prawne, obowiązujące inne wyższe uczelnie techniczne, w tym w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. ( z późniejszymi zmianami)


Ze względu na posiadane uprawnienia naukowe Wydział prowadzi również studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej informatyka oraz bezpieczeństwo narodowe.

 

Wydział Cybernetyki, podobnie jak inne wydziały Wojskowej Akademii Technicznej, ma strukturę instytutową. Aktualnie w strukturze organizacyjnej Wydziału występują:
 

Uzyskane w ostatnich latach tempo rozwoju naukowego, dydaktycznego oraz prowadzona systematycznie modernizacja bazy laboratoryjnej pozwala z nadzieją myśleć o przyszłości Wydziału.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail