Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Aktualności
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2013/2014
Kalendarz akademicki 2014/2015
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
LLP Erasmus
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe CYBERGURU
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Rozkłady zajęć
Rekrutacja
Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Kalendarz akademicki 2013/2014
Dostęp do systemu USOSWeb
Obciążenie sal
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

 
 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

O Wydziale Cybernetyki
Redaktor: Administrator   
12.03.2010.

logo_wcy_duze.jpg

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej powstał w 1968 roku (historia Wydziału), jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej na specjalistów zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych.

 

W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cybernetyki był ośrodkiem wyprzedzającym współczesność, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki. Twórcy Wydziału trafnie ocenili, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne będą nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji przełomu XX i XXI wieku.


 

O jakości każdego wydziału akademickiego świadczy poziom przygotowania zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału Cybernetyki dają świadectwo swojej najwyższej jakości na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na świecie. Postawa oraz sukcesy zawodowe i naukowe zdecydowanej większości z nich wystawiają Wydziałowi wysoką ocenę.

 

Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową Wydziału nowe wyzwania i zadania. Jednym z nich jest kształcenie, obok kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych, których Wydział Cybernetyki zaczął kształcić począwszy od roku akademickiego 1997/1998, początkowo w ramach studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych), a potem także stacjonarnych (dziennych). Wydział Cybernetyki był w Wojskowej Akademii Technicznej prekursorem w tym zakresie.

 

Wydział Cybernetyki prowadzi studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku
   INFORMATYKA

a także studia cywilne na następujących kierunkach:


Studia w Wydziale Cybernetyki na ww. kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cybernetyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia odbywają się w oparciu o regulacje prawne, obowiązujące inne wyższe uczelnie techniczne, w tym w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. ( z późniejszymi zmianami)

 

Wydział Cybernetyki prowadzi studia:

I-szego stopnia - inżynierskie (kierunek Informatyka), licencjackie (kieruneki: Zarządzanie, Bezpieczeństwo Narodowe)
II-go stopnia - magisterskie (kierunki: Informatyka /po studiach I st. inżynierskich i licencjackich/, Zarządzanie /po studiach I st. licencjackich/)
III-go stopnia - doktoranckie (kierunek Informatyka)
 

Aktualnie na Wydziale Cybernetyki studiuje ponad 2000 studentów (26% to kobiety), z czego 1 to studenci wojskowi. Kadrę dydaktyczno-naukową Wydziału Cybernetyki stanowi ponad 420 doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym 57 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz 133 doktorów. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz doktora w ramach dyscypliny naukowej Informatyka.

 

 

Wydział Cybernetyki, podobnie jak inne wydziały Wojskowej Akademii Technicznej, ma strukturę instytutową. Aktualnie w strukturze organizacyjnej Wydziału występują:
 

Uzyskane w ostatnich latach tempo rozwoju naukowego, dydaktycznego oraz prowadzona systematycznie modernizacja bazy laboratoryjnej pozwala z nadzieją myśleć o przyszłości Wydziału.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail