Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Aktualności
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2014/2015
Kalendarz akademicki 2015-2016
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Rekrutacja
Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2014/2015
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

O Wydziale Cybernetyki
Redaktor: Administrator   
12.03.2010.

logo_wcy_duze.jpg

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej powstał w 1968 roku (historia Wydziału), jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej na specjalistów zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych.

 

W całej swej dotychczasowej historii Wydział Cybernetyki był ośrodkiem wyprzedzającym współczesność, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki. Twórcy Wydziału trafnie ocenili, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne będą nośnikami postępu oraz wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji przełomu XX i XXI wieku.


 

O jakości każdego wydziału akademickiego świadczy poziom przygotowania zawodowego jego absolwentów. Absolwenci Wydziału Cybernetyki dają świadectwo swojej najwyższej jakości na różnych i ważnych stanowiskach w kraju i na świecie. Postawa oraz sukcesy zawodowe i naukowe zdecydowanej większości z nich wystawiają Wydziałowi wysoką ocenę.

 

Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową Wydziału nowe wyzwania i zadania. Jednym z nich jest kształcenie, obok kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych, których Wydział Cybernetyki zaczął kształcić począwszy od roku akademickiego 1997/1998, początkowo w ramach studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych), a potem także stacjonarnych (dziennych). Wydział Cybernetyki był w Wojskowej Akademii Technicznej prekursorem w tym zakresie.

 

Wydział Cybernetyki prowadzi studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku
   INFORMATYKA

a także studia cywilne na następujących kierunkach:


Studia w Wydziale Cybernetyki na ww. kierunkach są studiami ogólnodostępnymi, w pełnym znaczeniu tego słowa. Kształceni w Wydziale Cybernetyki studenci cywilni nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Studia odbywają się w oparciu o regulacje prawne, obowiązujące inne wyższe uczelnie techniczne, w tym w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. ( z późniejszymi zmianami)

 

Wydział Cybernetyki prowadzi studia:

I-szego stopnia - inżynierskie (kierunek Informatyka), licencjackie (kieruneki: Zarządzanie, Bezpieczeństwo Narodowe)
II-go stopnia - magisterskie (kierunki: Informatyka /po studiach I st. inżynierskich i licencjackich/, Zarządzanie /po studiach I st. licencjackich/)
III-go stopnia - doktoranckie (kierunek Informatyka)
 

Aktualnie na Wydziale Cybernetyki studiuje ponad 1900 studentów (24% to kobiety), z czego 0 to studenci wojskowi. Kadrę dydaktyczno-naukową Wydziału Cybernetyki stanowi ponad 450 doświadczonych nauczycieli akademickich, w tym 59 profesorów i doktorów habilitowanych, oraz 146 doktorów. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz doktora w ramach dyscypliny naukowej Informatyka.

 

 

Wydział Cybernetyki, podobnie jak inne wydziały Wojskowej Akademii Technicznej, ma strukturę instytutową. Aktualnie w strukturze organizacyjnej Wydziału występują:
 

Uzyskane w ostatnich latach tempo rozwoju naukowego, dydaktycznego oraz prowadzona systematycznie modernizacja bazy laboratoryjnej pozwala z nadzieją myśleć o przyszłości Wydziału.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail