Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


INNOVAcyjne sukcesy
Redaktor: Administrator   
-

W dniach 15-17 listopada br. w Brukseli odbyły się 61. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012”. W ostrej światowej konkurencji naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej zdobyli 8 medali, w tym 5 złotych i 3 srebrne.

Na targach zaprezentowano wynalazki z wielu krajów świata. Polska, wystawiając 112 innowacyjnych rozwiązań, była jednym z przodujących państw. Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentowała 7 wynalazków. W trakcie targów innowacyjne rozwiązania oraz wynalazki z WAT przedstawili pracownicy naszej uczelni: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki – dziekan Wydziału Cybernetyki, ppłk dr Jarosław Łazuka (WCY) oraz dr inż. Andrzej Typiak (WME).

Wysoką jakość naszych rozwiązań doceniło międzynarodowe jury, które wyróżniło wynalazki z WAT aż siedmioma medalami, w tym jednym medalem złotym z wyróżnieniem, trzema medalami złotymi oraz trzema medalami srebrnymi. Medale te przypadły odpowiednio:

Złoty medal z wyróżnieniem zdobył

„Uniwersalny System Ochrony Kryptograficznej Łączności Radiowej”, którego twórcami są prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z zespołem kryptologów Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz inżynierowie firmy KenBIT Sp. J.

Złotym medalem nagrodzono:

             „Generator koprocesora kryptograficznego operującego na elementach z ciała GF(2n)”, którego twórcami są prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki z zespołem kryptologów Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT oraz inżynierowie firmy WASKO S.A.

             „Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2w odwiertach poziomych”, którego twórcami są Danuta Miedzińska, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Sławiński, Roman Gieleta z  Wydziału Mechanicznego WAT.

             „Pojazd specjalny Shiba z georadarem do wykrywania i neutralizacji zagrożeń IED (ImprovisedExlosive Device)”, którego twórcami są dr hab. inż. Wiesław Barnat, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Marcin Szczepaniak, mgr inż. Tomasz Wróbel z Wydziału Mechanicznego WAT.

Medalem srebrnym wyróżniono:

             „Demonstrator technologii systemu monitorowania lotnisk”, którego twórcami są prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki, dr inż. Michał Misztal z zespołem kryptologów Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT oraz inżynierowie firmy ENTE Sp. z o.o.

             „Bezzałogową platformę lądową DROMADER, z systemem zapobiegania radiowej detonacji ładunków IED”, którego twórcami są: dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT, prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski, dr inż. Marian Łopatka, dr inż. Tomasz Muszyński, mgr inż. Robert Krawczak, mgr inż. Radosław Chęciński, mgr inż. Anna Kaszuba, mgr inż. Michał Kryk, mgr inż. Krzysztof Malon, mgr inż. Rafał Typiak z Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki WAT oraz Katedry Budowy Maszyn

Wydziału Mechanicznego WAT.

             „Wysokomobilną platformę wielosensorową do detekcji improwizowanych ładunków wybuchowych i min”, którego twórcami są mgr inż. Dariusz Silko, mgr inż. Janusz Karczewski, dr inż. Witold Miluski, mgr inż. Paweł Kaczmarek, mgr inż. Marian Łapiński, inż. Tomasz Orzechowski, dr inż. Mateusz Pasternak (kierownik projektu), dr inż. Konrad Sienicki, mgr inż. Paweł Woliński z Instytutu Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki WAT.

Specjalnymi odznaczeniami został uhonorowany dziekan Wydziału Cybernetyki WAT prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki, który otrzymał „Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii” oraz „Złoty Medal Europejskiego Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców”.

Jarosław Łazuka, Andrzej Typiak

 
« poprzedni artykuł
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail