Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


GOST złamany - Powrót do korzeni
Redaktor: Administrator   
-

7 listopada br. Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego  oraz  firmą  Krypton  Polska  Sp. z o.o. zorganizował w WAT międzynarodową konferencję naukową poświęconą 80. rocznicy złamania przez Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego szyfru maszynowego Enigma oraz powrotu do korzeni.

Dobór organizatorów konferencji nie był przypadkowy. ABW jako krajowa władza bezpieczeństwa w sferze NATO i UE jest spadkobiercą narodowych kompetencji w zakresie kryptologii w ochronie systemów teleinformatycznych i infrastrukturze przetwarzania informacji, w tym sensie jest spadkobiercą dokonań Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. WAT jest spadkobiercą w zakresie kryptologii, bowiem tutaj od 1996 r. na polecenie Ministra Obrony Narodowej rozpoczęło się kształcenie kryptologów na potrzeby polskich sił zbrojnych według koncepcji planów i programów prof. Jerzego Gawineckiego, zatem jest swoistą kuźnią „spadkobierców” pogromców Enigmy.Wojskowa Akademia Techniczna – jako jedyna w kraju i jako jedna z dwu uczelni europejskich – oferuje dziś kształcenie na kierunku kryptologia. Natomiast firma Krypton Polska jako trzeci organizator produkuje i wytwarza urządzenia kryptograficzne, posiada ona certyfikaty odpowiedniej krajowej władzy bezpieczeństwa.

Złamanie szyfru Enigmy stanowiło największe osiągnięcie wywiadowcze w dziejach II Wojny Światowej. Rozszyfrowanie Enigmy, a następnie podzielenie się tą informacją z wywiadami francuskim i angielskim było najbardziej znaczącym wkładem pojedynczych osób w zwycięstwo w II wojnie światowej. Europa jest wdzięczna złamaniu Enigmy za to, że czołgi z czerwoną gwiazdą dotarły tylko do Łaby, nie do Renu, nie do Sekwany, nie do Zatoki Biskajskiej. Słynny historyk kryptologii dr Dawid Kahn postawił hipotezę, że złamanie Enigmy skróciło wojnę o 2-3 lata i ocaliło tysiące ludzkich istnień, uchroniło także Europę od wojny atomowej. Senat RP uchwałą z dnia 17 października 2012 r. uznał Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego za wybitnych bohaterów II Wojny Światowej.

Konferencja  została  zorganizowana w ramach projektu rozwojowego pt. Ochrona informacji istotnych dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, w tym o klauzuli „ściśle tajne” – Budowa narodowego centrum kryptografii i dekryptażu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: WAT – lider, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i firma Krypton Polska. Stąd też wynikał główny cel konferencji.Oprócz oddania hołdu tym, którzy złamali Enigmę, zaprezentowano osiągnięcia i wyniki prac związanych z realizowanym projektem. Przedstawiono istniejący polski potencjał intelektualny i techniczny w zakresie kryptologii. Zapoznano się z najnowszymi rezultatami prac z zakresu kryptologii prowadzonych przez zaproszonych zagranicznych kryptologów, będących niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie kryptoanalizy. Bylito obecninakonferencjidrNicolas Courtois, Department of Computer Science, University College, WielkaBrytania; dr Orr Dunkelman, Computer Science Department, University of Haifa, Faculty of Mathematics and Computer Science, Weizmann Institute of Science, Izrael; dr Marc Stevens, Centrum Wiskunde& Informatica, Holandia.

Szczególną rangę konferencji nadało objęcie jej honorowym patronatem przez: Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. bryg. Krzysztofa Bondaryka, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami: dziekana Wydziału Cybernetyki – prof. dr. hab. n. mat. Jerzego Gawineckiego, rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. bryg. Krzysztofa Bondaryka, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, gen. dyw. Leszka Cwojdzińskiego – szefa Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, a także pani Janiny Sylwestrzak – córki Mariana Rejewskiego, członkini Komitetu Honorowego konferencji.

Zaproszono również wielu znakomitych zagranicznych i polskich specjalistów  zajmujących  się  wykorzystaniem na co dzień urządzeń kryptograficznych, przedstawicieli  polskich  firm  zajmujących się wytwarzaniem tego sprzętu i będących sponsorem konferencji (takich jak: Krypton Polska, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., NASK, KenBIT, Transbit), a także studentów kryptologii.

W skład Komitetu Honorowego weszli m.in. rektorzy wyższych uczelni gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk (WAT), prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska), prof. Brunon Hołyst (Wyższa Szkoła Menedżerska), szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Janusz Nosek, dyrektor Instytutu Matematycznego PAN prof. Feliks Przytycki, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Anatol Wojtan, prezes Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. gen. bryg. Artur Kołosowski, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj oraz córka Mariana Rejewskiego Pani Janina Sylwestrzak.

Skład Komitetu Organizacyjnego oraz Programowego stanowili m.in. prof. Jerzy Gawinecki – przewodniczący, kpt. Piotr Durbajło, dr Romuald Hoffmann, gen. dyw. Andrzej Wasilewski, gen. dyw. Leszek Cwojdziński, płk Witold Skubina, płk Jan Dolaniecki, płk Krzysztof Dusza, dr Piotr Sapiecha, gen. dyw. Jan Klejszmit, płk Tadeusz Szczurek, ppłk Jarosław Łazuka.W  konferencji  wzięło  udział  ponad 150 uczestników, w tym m.in. wybitni profesorowie i specjaliści z Polskiej Akademii Nauk (prof. A. Schinzel), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. J. Pomykała), Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dr M. Grajek), Politechniki Poznańskiej (dr K. Chmiel), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (prof. A. Orłowski), Politechniki Warszawskiej (dr A. Paszkiewicz), Politechniki Wrocławskiej (prof. M. Kutyłowski). Nie zabrakło też specjalistów użytkujących na co dzień urządzenia kryptograficzne, a także przedstawicieli przemysłu krajowego produkujących wysokiej klasy urządzenia szyfrujące dane (firmy: Krypton Polska, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., NASK, KenBIT, Transbit).Konferencja składała się z czterech sesji poświęconych: kryptoanalizie, narodowej kryptografii, zagrożeniom w cyberprzestrzeni, symetrycznej i asymetrycznej kryptografii. Przedstawiono 18 referatów, spośród których na wyróżnienie zasługują wystąpienia:

dr. N. Courtoisa – poświęcone najnowszym atakom na szyfr federacji rosyjskiej GOST

dr. O. Dunkelmana – dotyczące nowychtypów ataków na szyfry stosowane w telefonii GSM oraz 3G, tzw. atak kanapkowy (atak ten pozwala znaleźć klucz w czasie 2 h na zwykłym PC)

dr. M. Stevensa – dotyczące ataków nanajbardziej znane ataki na funkcję skrótu MD5 i SHA-1

prof. J. Gawineckiego, dr. M. Misztala dotyczące nowych metod kryptoanalizy, w tym ataków algebraicznych i różnicowych na szyfry „GOST”, „PP-1” i „DES”

dr  P.  Sapiechy,  K.  Burzyńskiego, U. Krawczyk – dotyczące automatycznych sprawdzań protokołów kryptograficznych pod kątem zagrożeń atakami DoS

kpt. P. Markowskiego – dotyczące roli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w procesie kryptograficznej ochrony informacji

gen. A. Kołosowskiego – dotyczące nowych trendów w rozwoju firmy.

Referaty prof. J. Pomykały (UW), prof. B.  Hołysta  (WSM),  gen.  dyw.  L.  Cwojdzińskiego (DPZ), prof. A. Orłowskiego (SGGW), prof. Z. Kotulskiego (PW) dotyczyły kryptografii grupowej, istnienia lekkich protokołów szyfrowania oraz fizycznych aspektów bezpieczeństwa informacji. Wystąpienie prof. M. Kutyłowskiego (PWr) dotyczyło postępów w uwierzytelnianiu za pomocą elektronicznych dokumentów identyfikacyjnych. Prof. Z. Jelonek (IM PAN) mówił o nowych systemach kryptograficznych, dr A. Paszkiewicz (PW) referował o rzadkich wielomianach nieprzywiedlnych nad ciałami skończonymi GF(p), dr J. Stanik (WCY WAT) wygłosił referat o metodzie utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w elektronicznych platformach integracyjnych, a mgr J. Pomykała (WSM) przedstawił diagramową reprezentację wiedzy – wyniki Chein-Mugnier.

Oddzielną  grupę  stanowiły  referaty techniczne dotyczące zastosowania technologii SCIP w stacjonarnych i polowych systemach telekomunikacyjnych WP (dr J. Jach – firma Transbit) oraz demodulacji sygnałów cyfrowych w systemach łączności radiowej (dr inż. B. Bogdan, firma Kenbit Sp. j.).Referat łączący przeszłość z teraźniejszością, pt. Po drugiej stronie lustra. Co Niemcy wiedzieli o operacji „Wicher”, na temat nieznanych faktów związanych z łamaniem Enigmy wygłosił dr M. Grajek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań). Jego wystąpienie nawiązywało w bezpośredni sposób do towarzyszącej konferencji wystawie „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przed Salą Senatu WAT cały czas odbywała się wystawa sprzętu kryptologicznego polskich firm, będących jednocześnie sponsorami konferencji (Krypton Polska, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., NASK, KenBIT, Transbit, WCY WAT).

W podsumowaniu obrad Komitet Sterujący konferencji przyznał dyplomy uznania za najlepszą prezentację dla dr. OrrDunkelmana i dr. Marca Stevensa. Należy podkreślić, że tematyka konferencji oscylowała wokół problemów związanych z realizacją ww. projektu oraz najnowszych trendów w kryptologii. Zarówno jej zakres, jak i spektrum dają realną podstawę do stwierdzenia, że w Polsce istnieje wystarczający potencjał zarówno naukowy, jak i techniczny do „powrotu do korzeni”.

W czasie konferencji w hallu WAT odbyła się ceremonia złożenia wiązanek pod tablicą upamiętniającą złamanie Enigmy.

                                                                                                                                                                                                         Jerzy Gawinecki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail