Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Uchwały Rady 2014
Redaktor: Sekretarz Rady Wydziału   
06.06.2013.
Uchwała nr 42/WCY/2014 RADY WCY z dnia 09.12.2014  w sprawie ustalenia "Zasad podziału przychodów w Wydziale Cybernetyki na rok 2015".

Uchwała nr 41/WCY/2014 RADY WCY z dnia 09.12.2014  w sprawie ustalenia "Zasad podziału przychodów w Wydziale Cybernetyki na rok 2015".

Uchwała nr 40/WCY/2014 RADY WCY z dnia 09.12.2014  w sprawie zaopiniowania wniosku o staż naukowy

Uchwała nr 39/WCY/2014 RADY WCY z dnia 09.12.2014  w sprawie wyrażenia opinii do powierzenia funkcji kierownika zakładu

Uchwała nr 38/WCY/2014 RADY WCY z dnia 09.12.2014  w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych mgr inż. Radosławowi Pełce

Uchwała nr 37/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie uchwalenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku "Inżynieria systemów bezpieczeństwa"

Uchwała nr 36/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Walentego ONISZCZUKA

Uchwała nr 35/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków o nagrody rektorskie

Uchwała nr 34/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie uchwalenia planów studiów i programów kształcenia dla studiów cywilnych i wojskowych I i II stopnia w WCY

Uchwała nr 33/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia w WYDZIALE CYBERNETYKI

Uchwała nr 32/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora rozprawy mgr. inż. Jarosława WILKA

Uchwała nr 31/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora rozprawy mgr. inż. Mikołaja OLSZEWSKIEGO

Uchwała nr 30/WCY/2014 RADY WCY z dnia 08.07.2014  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora rozprawy mgr. Marcina OLEJNICZAKA

Uchwała nr 29/VI/2014 RADY WCY z dnia 12.06.2014 w sprawie nadania dr. inż. Maciejowi GRZENDZIE stopnia naukowego doktora habilitowanego

Uchwała nr 28/VI/2014 RADY WCY z dnia 12.06.2014 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Macieja GRZENDY

Uchwała nr 27/VI/2014 RADY WCY z dnia 12.06.2014 w sprawie zmian w planach i programch studiów doktoranckich

Uchwała nr 26/VI/2014 RADY WCY z dnia 12.06.2014 w sprawie sprawozdania z realizacji  planu rzeczowo – finansowego Wydziału Cybernetyki w roku 2013.

Uchwała nr 25/VI/2014 RADY WCY z dnia 12.06.2014 w sprawie sprawozdania z realizacji  planu rzeczowo – finansowego Wydziału Cybernetyki w roku 2013.

Uchwała nr 24/V/2014  RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (RMN)

Uchwała nr 23/V/2014 RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów doktoranckich

Uchwała nr 22/V/2014 RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Wydziału Cybernetyki na rok 2014

Uchwała nr 21/V/2014 RADY WCY z dnia 13.05.2014  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora rozprawy mgr. inż. Karola TOMASZEWSKIEGO

Uchwała nr 20/V/2014 RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora rozprawy mgr. inż. Arkadiusza NETCZUKA

Uchwała nr 19/V/2014   RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława PEŁKI

Uchwała nr 18/V/2014 RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty LIGNOWSKIEJ

Uchwała nr 17/V/2014 RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych mgr. inż. Markowi JASIŃSKIEMU

Uchwała nr 16/V/2014  RADY WCY z dnia 13.05.2014 w sprawie dopuszczenia dr. inż. Macieja GRZENDY do kolokwium habilitacyjnego

Uchwała nr 15/IV/2014 RADY WCY z dnia 08.04.2014  w sprawie efektów kształcenia dla studiów I i II stopnia dla kierunków Informatyka i Zarządzanie

Uchwała nr 14/III/2014  RADY WCY z dnia 11.03.2014 w sprawie zmian w planie studiów dla kierunku Informatyka na r.a. 2013/2014

Uchwała nr 13/III/2014 RADY WCY z dnia 11.03.2014 w sprawie przygotowania przez mgr. inż. Arkadiusza GĄSECKIEGO rozprawy doktorskiej w języku angielskim

Uchwała nr 12/III/2014 RADY WCY z dnia 11.03.2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych mgr. inż. Kamilowi KOMAŃSKIEMU

Uchwała nr 11/III/2014 RADY WCY z dnia 11.03.2014 w sprawie przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. inż. Grzegorza SŁONIA

Uchwała nr 10/II/2014 RADY WCY z dnia 25.02.2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych mgr inż. Barbarze ŁUKAWSKIEJ

Uchwała nr 09/II/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014w sprawie wniosku Wydziału Cybernetyki o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie „Nauki o bezpieczeństwie”

Uchwała nr 08/I/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014 w sprawie wniosku o uruchomienie kierunku studiów „inżynieria systemów bezpieczeństwa” i przyjęcia efektów kształcenia

Uchwała nr 07/I/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014 w sprawie wniosku o uruchomienie kierunku studiów „ informatyka w medycynie” i przyjęcia efektów kształcenia

Uchwała nr 06/I/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014 w sprawie wniosku o uruchomienie kierunku studiów „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” i przyjęcia efektów kształcenia

Uchwała nr 05/I/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014 w sprawie normatywów procesu dydaktycznego

Uchwała nr 04/I/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014w sprawie limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015

Uchwała nr 03/I/2014 RADY WCY z dnia 14.01.2014 w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rady Wydziału Cybernetyki ds. nauki

Uchwała nr 02/I/2014 RADY WCY z dnia 13.01.2014w sprawie nadania dr. inż. Zbigniewowi ZIELIŃSKIEMU stopnia naukowego doktora habilitowanego

Uchwała nr 01/I/2014 RADY WCY z dnia 13.01.201w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO 4
 
« poprzedni artykuł
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail