Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Kryptologia z Wydziału Cybernetyki w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Autor: Kamil Kaczyński   
04.11.2013.
grips.jpg

W dniu 16 października br. w auli National Graduate Institute of Policy Studies w Tokio odbyło się seminarium skierowane do przedstawicieli japońskiego biznesu i świata nauki, promujące polskie osiągnięcia naukowe w Japonii, a także polsko-japońską współpracę naukową (Expanding innovations by joining strengths – Japanese-Polish Science and Technology Seminar). Referenci reprezentowali najwybitniejsze polskie instytucje naukowe, które w wyróżniający sposób realizowały projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronat nad seminarium sprawował Ambasador RP w Japonii, Jego Ekscelencja Cyryl Kozaczewski oraz Ambasador ds. Nauki i Technologii Jego Ekscelencja Shin Maruo.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie japońskim partnerom informacji o najważniejszych polskich technologiach opracowanych w ubiegłych latach, przedstawienie zebranym uczestnikom możliwości uzyskania finansowania badań naukowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także jego japońskiego odpowiednika – Japan Science and Technology Agency. Na seminarium zostały także zaprezentowane przykłady aktualnej współpracy pomiędzy polskimi i japońskimi ośrodkami badawczymi, które zakończyły się wieloma wdrożeniami wspólnie realizowanych projektów.

W części seminarium poświęconej możliwościom przyszłej współpracy ośrodków badawczych zaprezentowane zostały referaty trzech wiodących, polskich instytucji naukowych:

·         „National Encryption Device”, prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki, mgr inż. Kamil Kaczyński, Instytut Matematyki i Kryptologii, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

·         „Analysis of collaborative processes through process mining and social network analysis”, mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

·         „Bioimplants for the treatment of bone tissue in oncological patients”, dr hab. inż. Wojciech Święczkowski,  Politechnika Warszawska.

Należy zaznaczyć, iż Dyrektor NCBiR, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski zaprosił do udziału w seminarium prof. dr hab. n. mat inż. Jerzego Gawineckiego, Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, w uznaniu wyróżniających efektów realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących kryptologii oraz bezpieczeństwa informatycznego, realizowanych w ostatnich latach w Wydziale Cybernetyki WAT.

Prezentacja wygłoszona przez przedstawiciela Wydziału Cybernetyki, mgra inż. Kamila Kaczyńskiego, składała się z trzech głównych części – przedstawieniu ogólnych informacji o Wojskowej Akademii Technicznej, o potencjale naukowym Wydziału Cybernetyki, a także o najważniejszych urządzeniach do ochrony informacji niejawnych zbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat:

·         „Szyfrator Narodowy” – projekt badawczo-rozwojowy „Implementacja systemu kryptograficznego w oparciu o innowacyjne technologie półprzewodnikowe”, kierownik projektu prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki.

·    „Terminal SCIP” – projekt badawczo-rozwojowy „Kryptografia wykorzystująca krzywe eliptyczne w zastosowaniach do terminali telefonicznych i radiostacji IP przeznaczonych do pracy w sieciocentrycznych systemach koalicyjnych i narodowych.”, kierownik projektu dr inż. Piotr Bora, kierownik naukowy prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki.

·      „System ochrony kryptograficznej łączności radiowej ZT”, kierownik projektu prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki.

Szyfrator Narodowy jest urządzeniem realizującym szyfrowanie danych w sieciach teleinformatycznych. Został skonstruowanym w oparciu o najnowsze technologie w dziedzinie układów programowalnych. W urządzeniu zaimplementowano oryginalny system kryptograficzny oparty o krzywe eliptyczne. Urządzenie zapewnia odporność na ataki fizyczne, jak również wykorzystujące analizę promieniowania elektromagne-tycznego i ulotu przewodzonego. Twórca Szyfratora Narodowego – prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki został uhonorowany m. in.:

·         Grand Prix, dyplomem, złotym medal na IV International Warsaw Invention Show IWIS 2010, Warszawa 20-22.10.2010r.

·         Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze na 18 Giełdzie Wynalazków, Warszawa 7.03.2011r.

·         Złotym medalem i dyplomem na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice 15-17.04.2011

·         dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Szyfrator Narodowy wręczonym na XVIII Giełdzie Wynalazków, Warszawa 6-11.03.2012

·         Złotym medalem na 110 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS-LEPINE, 27.04. – 8.05. 2011 Paryż

·         Złotym medalem z wyróżnieniem oraz nagrodą specjalną: Special Award Energy and Environment INNOVA 2011 na 60 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2011, Bruksela 17-19.11.2011

·         nagrodą naukową Rektora WAT, 2011.

System ochrony kryptograficznej łączności radiowej ZT składa się z min. uniwersalnych modułów kryptograficznych, bloków interfejsów radiowych, stanowiska generacji i dystrybucji kluczy kryptograficznych oraz nośników tych kluczy. Wynalazek jest przełomem w kryptografii dla KF i UKF. Projekt, którego kierownikiem był prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki został uhonorowany m. in.:

·         Złotym medalem na VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, IWIS, Warszawa 16-19.10.2012 r.

·         Nagrodą naukową Rektora WAT, 2012

·         Brązowym medalem oraz nagrodą specjalną Departamentu ds. Ochrony Własności Intelektualnej Federacji Rosji-Ineureka, Concours Lepine Paryż 26.04-08.05.2012

·         Złotym medalem z wyróżnieniem, Brussels INNOVA, Bruksela 15-17.11.2012 r.

 Ostatnim z prezentowanych urządzeń był terminal SCIP. Opracowane rozwiązanie terminala SCIP jest na dzień dzisiejszy jedynym na świecie przystosowanym do instalacji w wozach bojowych. Od marca 2013 SCIP stał się normą obowiązującą wszystkie kraje NATO i od 2016 roku łączność interoperacyjna między krajami-członkami musi być realizowana w oparciu o urządzenia tego typu. Polski przemysł i ośrodek badawczy, jakim jest WAT uzyskały w toku konstrukcji terminala przewagę czasową nad innymi krajami. Projekt, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n . mat. inż. Jerzego Gawineckiego został wyróżniony brązowym medalem 112 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lepine, które miały miejsce w dniach 29.04-05.05.2013 w Paryżu.

Jednym z osiągniętych rezultatów wystąpienia było nawiązanie kontaktu przez mgra inż. Kamila Kaczyńskiego z przedstawicielami japońskiego świata biznesu i nauki. Przedstawiciele m.in. firmy Hitachi wyrazili chęć współpracy w zakresie opracowywania nowych urządzeń i systemów kryptograficznych. Nie zabrakło także propozycji współpracy naukowej od jednej z czołowych uczelni w Japonii – Uniwersytetu Tokijskiego.

Współpraca z Japonią w dziedzinie kryptologii ma swoje korzenie w początkach dwudziestego wieku. Polski kryptolog, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego II RP, Jan Kowalewski w 1923 r. wyjechał do Tokio, gdzie poprowadził trzymiesięczne szkolenie z zakresu kryptografii dla oficerów japońskiego wywiadu.  Dzięki jego wizycie poziom japońskiej kryptografii znacząco się podniósł, dając Japończykom solidne podstawy do prowadzenia własnych działań. Za to osiągnięcie został uhonorowany najwyższym wojskowym odznaczeniem Japonii – Orderem Wschodzącego Słońca. Jesteśmy przekonani, iż także tym razem wiedza i doświadczenie polskich kryptologów pozwoli na kontynuowanie dokonań podpułkownika Kowalewskiego, przyczyniając się tym samym do zacieśnienia więzi gospodarczych pomiędzy oboma krajami.

Kamil Kaczyński

 

1.
grips19.jpg
2.
grips2.jpg
3.
grips42.jpg

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail