Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej.
Autor: Sylwia Olczak   
28.04.2014.
dsc05463.jpg
W dniach 23-24 kwietnia br. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej/ Security Issue in Polish Foreign Policy, organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki WAT, objęta honorowym patronatem Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT, prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzego Augusta Gawineckiego. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Europejska Akademia Dyplomacji, Polska Zbrojna, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Notabene oraz  Głos Akademicki.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz wiodących uczelni krajowych i instytucji naukowych, m.in.: Uniwersytetu w Maceracie, Uniwersytetu Loyola w Chicago, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Policji oraz Polskiej Akademii Nauk. Konferencję zaszczyciło swoją obecnością także wielu przedstawicieli ważnych instytucji państwowych oraz specjalnie zaproszeni goście, m. in. założyciel Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Zbigniew Pisarski. 

Konferencja była już trzecim tego typu przedsięwzięciem, a pierwszym o skali międzynarodowej, organizowanym przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, pod przewodnictwem Sabiny Narloch. Wydarzenie miało stanowić przede wszystkim forum wymiany myśli dotyczących bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej, w różnych wymiarach tego zagadnienia. Konferencję w Sali Kinowej Klubu WAT otworzył Prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski, który wyraził radość z działalności kół naukowych na naszej Uczelni, a szczególnie z działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, prowadzącego inny rodzaj działalności niż koła naukowe studentów kierunków technicznych. W inauguracji uczestniczył także Prorektor ds. wojskowych, płk dr hab. Tadeusz Szczurek, Prodziekan ds. studenckich dr Kazimierz Piotrkowski, Kierownik Dziekanatu WCY mgr inż. Adam Kutyła, Z-ca  Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania dr inż. Henryk Popiel, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusław Jagusiak, prof. nadzw. WAT, oraz Opiekun KNBN dr Wiesław Śmiałek.
Uroczystym akcentem konferencji było przyznanie i wręczenie trzech nagród za najlepsze referaty przez prof. dr hab. inż. Jarosława Rutkowskiego. Certyfikat pierwszego stopnia otrzymał Mariusz Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie miejsce zajął Michał Dahl reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, zaś trzecie Sylwia Olczak z Wojskowej Akademii Technicznej. 
Wprowadzeniem do głównej części konferencji był wykład Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz założyciela Europejskiej Akademii Dyplomacji. 
Uczestnicy konferencji prezentowali przygotowane wystąpienia w trzech panelach tematycznych: Polska w najbliższym sąsiedztwie, Polska w Europie oraz Polska na świecie. 
W pierwszym panelu prelegenci przedstawili zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie. Szczególną uwagę słuchaczy zwróciły tematy związane z Ukrainą (Ivana Vashchuk, WAT, Martyna Wojenka, AON), skłoniły one także uczestników konferencji do podjęcia dyskusji nad kwestią trudnej sytuacji w naszym wschodnim sąsiedztwie. W drugim panelu konferencji prelegenci skupili się na bezpieczeństwie w polskiej polityce zagranicznej w szerszym wymiarze, poruszając m. in. temat cybernetycznego bezpieczeństwa Polski (Paweł Kawalerski, WAT) czy bezpieczeństwa regionalnego w ramach Grupy Wyszehradzkiej (Paulina Błażejewska, UWr). Prelegentami drugiego panelu byli także przedstawiciele uczelni zagranicznych: Aleksander Szojda (Uniwersytet Loyola w Chicago) oraz Loris Latini i Marco Mazzierii z Uniwersytetu w Maceracie, odbywający praktykę na WCY. Wieczorem prelegenci wzięli udział w spotkaniu integracyjnym.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od zwiedzania hangaru lotniczego na Wydziale Mechtroniki i Lotnictwa WAT. Dla uczestników było to niezwykle ciekawym punktem całej konferencji. Szczególne zainteresowanie wzbudziła możliwość zajęcia miejsca pilota w zgromadzonych w hangarze maszynach takich jak 40, MIG-29. Właściwą część drugiego dnia konferencji rozpoczął przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wzbudzając swoim wystąpieniem duże zainteresowanie publiczności. Prelegenci w trzecim panelu tematycznym poruszali zagadnienia związane z bezpieczeństwem RP w wymiarze ogólnoświatowym, m. in. z Ameryką Łacińską (Adam Traczyk, UW), Afryką Subsaharyjską (Łukasz Olszewski, WAT) czy Irakiem i Afganistanem (Ewa Strankowska, UWr). Podsumowując konferencję dr Wiesław Śmiałek wyraził swoje zadowolenie z wysokiego poziomu merytorycznego tegorocznego spotkania, a także zapowiedział podjęcie działań zmierzających do organizacji kolejnych edycji konferencji. 
Poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wymiana poglądów pomiędzy studentami i doktorantami z różnych środowisk akademickich po raz kolejny przyniosły wiele wniosków. Zarówno uczestnicy konferencji jak i jej organizatorzy wyrażali swoje zadowolenie z przebiegu tego wydarzenia, co pozwala pozytywnie patrzeć na przyszłość tego typu spotkań.
1.
dsc05426.jpg
2.
dsc05463.jpg
3.
dsc05508.jpg
4.
dsc05546.jpg
5.
dsc05559.jpg
6.
img_2927.jpg
7.
img_2930.jpg
8.
img_3099.jpg
9.
img_3232.jpg
10.
img_3287.jpg


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail