Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki
Redaktor: Administrator   
20.05.2014.


Zadania Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki

 

1)    Opiniowanie programów kształcenia na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych i kursach prowadzonych przez Wydział Cybernetyki, w tym zakładanych efektów kształcenia, systemu ich weryfikacji oraz planów studiów;

2)    Opiniowanie efektów i treści kształcenia w ramach kierunkowych i specjalistycznych modułów kształcenia, w tym praktyk zawodowych;

3)    Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących poprawie jakości kształcenia prowadzonego w Wydziale Cybernetyki;

4)    Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących zwiększeniu „praktyczności” kształcenia prowadzonego w Wydziale Cybernetyki, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu ściślejsze związanie procesu kształcenia z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców;

5)    Wypracowanie form i metod współudziału pracodawców w prowadzonym przez WAT monitorowaniu karier absolwentów Wydziału Cybernetyki na rynku pracy;

6)    Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących wyróżnianiu najlepszych studentów i absolwentów Wydziału Cybernetyki;

 

7)    Podejmowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć służących zapoznaniu studentów końcowych lat studiów i absolwentów z realiami, możliwościami i oczekiwaniami rynku pracy.

SKŁAD

„Rady ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki

Wojskowej Akademii Technicznej”

na kadencję 2012-2016

 

1.    Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki - dziekan Wydziału Cybernetyki.

2.    Zastępca przewodniczącego – dr hab. inż. Bolesław Szafrański – profesor WAT.

3.    Przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego Wydziału Cybernetyki:

1)    Andrzej Wasilewski dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej;

2)    Agnieszka Boboli – koordynator projektu w Rządowym Centrum Legislacyjnym;

3)    Anatol Wojtan Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

4)    Andrzej Bendig-WielowieJski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   Unizeto S.A.;

5)    Andrzej Wach prezes zarządu  Bonair S.A.;

6)    Borys Stokalski prezes zarządu  Infovide-Matrix;

7)    Dariusz Śpiewak – radca ministra w Ministerstwie Finansów;

8)    Jacek Jarząbek zastępca Głównego Geodety Kraju;

9)    Jarosław Deminet dyrektor Departamentu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego  Rządowego Centrum Legislacyjnego;

10) Krzysztof Celmer prokurent w spółce NETAPP POLAND Sp. z o.o.;

11) Krzysztof Groyecki dyrektor zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland;

12) Małgorzata Ślepowrońska dyrektor zarządzający w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym;

13) Romuald Hoffmann szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

14) Romuald Weydmann dyrektor Milstar sp. z o.o.;

15) Tadeusz Bondarowicz prezes zarządu  FILBICO Sp. z o.o.;

16) Tadeusz Kurek – prezes NTT System S.A.;

17) Włodzimierz Marciński lider cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

18) Ewa Gawor dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy;

19) Zbigniew Leszczyński – komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;

20) MON;

21) Marcin Staniewski prezes zarządu MAXTO sp. z o.o. S.K.A.;

22) Artur WIZA dyrektor zarządzający Obszaru Komunikacji Korporacyjnej Asseco Poland;

23) Sławomir Chabros prezes zarządu BizTech Konsulting;

24) Marcin Cabak dyrektor Biura Teleinformatyki Centralnego Biuro Antykorupcyjnego;

25) Maciej KACZKOWSKI prezes zarządu Enamor International Sp. z o.o.;

26) Rafał MAGRYŚ pełnomocnik zarządu Exatel S.A.;

27) Konrad CUCH członek  zarządu w Głównym Urzędzie Statystycznym;

28) Krzysztof DURCZAK dyrektor IBM Polska;

29) Piotr GRĄCZEWSKI dyrektor Infovide-Matrix;

30) Zbigniew ZIELIŃSKI członek zarządu ITC S.A.;

31) Sebastian CHRISTOW dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

32) Dominik SKŁADANOWSKI dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

33) Jarosław KOWALIK naczelnik wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

34) Jerzy KARBOWSKI –  dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

35) Zbigniew MULARZUK prezes zarządu NANOCARBON Sp. z o.o.;

36) Dorota JAKSA-PLISZKA kierownik projektu w Orange Polska;

37) Roman SMÓŁKA dyrektor ds. Geoinformacji Państwowego Instytutu Geologicznego  - PIB;

38) Leszek ROŻDŻEŃSKI prezes zarządu PGE Systemy S.A.;

39) Marek Lipniowiecki – dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.;

40) Łukasz ŚLĘZAK – dyrektor PwC Polska;

41) Alicja WIECKA dyrektor zarządzająca  SAS Institute Sp. z o.o.;

42) Bogdan ZBOROWSKI wiceprezes zarządu  Sygnity S.A.;

43) Sebastian JAKUBIAK dyrektor zarządzający  Sygnity S.A.;

44) Andrzej RUCIŃSKI – członek zarządu  Unizeto S.A.;

45) Radosław STĘPIEŃ członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

46) Janusz SZLĘZAK dyrektor Biura IT Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

4.    Przedstawiciele Wydziału Cybernetyki:

1)    dr hab. inż. Tadeusz Nowicki prodziekan ds. naukowych;

2)    dr hab. inż. Kazimierz Worwa prodziekan ds. kształcenia;

3)    dr Kazimierz Piotrkowski prodziekan ds. studenckich;

4)    płk dr inż. Jarosław Łazuka zastępca dziekana;

5)    mgr Eugeniusz Chrobak kierownik administracyjny;

6)    mgr Adam Kutyła kierownik dziekanatu;

7)    dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania;

8)    dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych;

9)    dr inż. Janusz FURTAK dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki;

10) dr Piotr KACPRZYK dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail