Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Uchwały Rady 2015
Redaktor: Budziło Roman   
22.05.2014.
UCHWAŁY  2015
Uchwała nr 38/WCY/2015 RADY WCY z dnia 08.12.2015 w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo w środowiskach sieciowych"
Uchwała nr 37/WCY/2015 RADY WCY z dnia 08.12.2015 w sprawie ustalenia "Zasad podziału środków finansowych Wydziału Cybernetyki na rok 2016"
Uchwała nr 36/WCY/2015 RADY WCY z dnia 08.12.2015 w sprawie nadania mgr. inż. Arkadiuszowi Gąseckiemu tytułu doktora nauk technicznych
Uchwała nr 35/WCY/2015 RADY WCY z dnia 08.12.2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członjów komisji habilitacyjnej dr inż. Krzysztofa Murawskiego
Uchwała nr 34/WCY/2015 RADY WCY z dnia 15.10.2015 w sprawie uchwalenia planu i programu kursu dokształcającego
Uchwała nr 33/WCY/2015 RADY WCY z dnia 15.10.2015 w sprawie wyrażenia opinii do wniosków studentów WCY o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Uchwała nr 32/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana WCY o przyznanie tytułu Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT
Uchwała nr 31/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dziekana WCY o przyznanie nagród rektorskich
Uchwała nr 30/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015 w sprawie uchwalenia planu i programu kursu dokształcającego
Uchwała nr 29/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015 w sprawie uchwalenia programów studiów, w tym planów studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY
Uchwała nr 28/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015 zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki w sprawie powołania Komisji Wyborczej Wydziału Cybernetyki
Uchwała nr 27/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015  w sprawie wyrażenia opinii do wniosków dziekana dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w Instytucie Matematyki i Kryptologii WCY
Uchwała nr 26/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015  zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki w sprawie składu Komisji Stałych Rady Wydziału Cybernetyki
Uchwała nr 25/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015  w sprawie uznania dyplomów Walida Charifi za równoważne z odpowiednimi polskimi dyplomami ukończenia studiów wyższych i tytułami zawodowymi
Uchwała nr 24/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Patrycji Bryczek i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej
Uchwała nr 23/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Szwarca i wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej
Uchwała nr 22/WCY/2015 RADY WCY z dnia 07.07.2015  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Rzeźniczaka
Uchwała nr 21/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo narodowe" prowadzonych na WCY
Uchwała nr 20/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie uchwalenia planu i programu studiów podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi" prowadzonych na WCY
Uchwała nr 19/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie zaopiniowania "Planu rzeczowo-finansowego Wydziału Cybernetyki WAT na rok 2015"
Uchwała nr 18/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie wniosku o utworzenie studiów doktoranckich na WCY
Uchwała nr 17/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie uchwalenia "Planu i programu studiów doktoranckich prowadzonych na WCY w obszarze i dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie"
Uchwała nr 16/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego WCY w roku 2014"
Uchwała nr 15/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Wydziału Cybernetyki WAT w roku 2014"
Uchwała nr 14/WCY/2015 RADY WCY z dnia 12.05.2015  w sprawie nadania dr. inż. Grzegorzowi Słoniowi stopnia naukowego doktora habilitowanego
Uchwała nr 13/WCY/2015 RADY WCY z dnia 14.04.2015  w sprawie wyrażenia opinii do efektów kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY
Uchwała nr 12/WCY/2015 RADY WCY z dnia 14.04.2015  w sprawie przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnegodyplomu ukończenia studiów wyższych Walida Cherifi
Uchwała nr 11/WCY/2015 RADY WCY z dnia 14.04.2015  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tadeusza Korablina i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 10/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.03.2015  w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego na WCY w roku akademickim 2015/2016 
Uchwała nr 9/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.03.2015  w sprawie wyrażeniua zgody mgr inż. Tomaszowi Rzeźniczakowi na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim
Uchwała nr 8/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.03.2015  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Gąseckiego
Uchwała nr 7/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o ustalenie limitów przyjęć do WCY na pierwszy rok studiów wyższych i doktoranckich w roku akademickim 2015/2016
Uchwała nr 6/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie złożenia wniosku do MNiSW o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
Uchwała nr 5/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie  wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o powierzenie funkcji kierownika Laboratorium Badawczego Kryptologii.
Uchwała nr 4/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie nauczycieli akademickich w W
Uchwała nr 3/WCY/2015  RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie nauczycieli akademickich w WCY.
Uchwała nr 2/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała DYKA i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 1/WCY/2015 RADY WCY z dnia 10.02.2015  w sprawie nadania mgr marcie LIGNOWSKIEJ stopnia doktora nauk technicznych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail