Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014
Autor: Mariusz Chmielewski, Kamil Kaczyński   
20.10.2014.
iwis_logo.jpg

W dniach 14-16.10.2014 w budynach Politechniki Warszawskiej - odbyła się 8 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, na której naukowcy i wynalazcy z Polski oraz świata mieli okazję prezentować swoje odkrycia, wynalazki i patenty. W wystawie uczestniczyły również prace naukowców Wydziału Cybernetyki, w szczególnosci projekty Instytutu Systemów Informatycznych i Instytutu Matematyki i Kryptologii. 

IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Gośćmi w poprzednich edycjach wystawy byli wynalazcy z ponad 20 krajów, w tym z: Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Iranu, Kanady, Korei Południowej, Malezji, Rosji, Rumunii, Słowenii, Tajwanu, Ukrainy i Węgier.

Impreza pozwala zaprezentować dorobek naukowy polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach, kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki.

Jak co roku wyniki prac naukowych i wynalazki Wojskowej Akademii Technicznej otrzymały nagrody secjalne oraz medale. 

Na wystawie zaprezentowane zostały następujace projekty:

AC-16SCIP wojskowy terminal VoIP/SCIP, Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej, PATRON - Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of Neuro-errors – multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych, TESLA - Teachable Environment for Sign Language Assistance – sensoryczny system analizy języka migowego i gestów wykorzystujący miografię oraz sensory inercjalne.

AC-16SCIP wojskowy terminal VoIP/SCIP (autorzy: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki, dr inż. Piotr Bora, zespół pracowników Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY WAT oraz inżynierów Transbit sp. z o. o. ) - Terminal AC-16SCIP (Secure Communication Interoperability Protocol)  jest pierwszym na świecie rozwiązaniem przeznaczonym do wozów bojowych zapewniającym transmisję mowy i danych z wykorzystaniem medium o małej przepływności. Terminal umożliwia realizację przesyłania danych i fonii zabezpieczonych kryptograficznie z zapewnieniem poufności, integralności i niezaprzeczalności. Fonia jest kodowana z wykorzystaniem wokodera MELPe, umożliwiającego uzyskanie strumienia danych o minimalnej przepływności 2400 bps. Takie szybkości przesyłu informacji umożliwiają wykorzystanie cyfrowych kanałów radiowych radiostacji wojskowych KF i UKF, gdzie mówi się o granicznej górnej szybkości rzędu 9600 bps. Maksymalna szybkość transmisji danych z i do terminala wynosi 6 Mbps. Umożliwia to transmisję danych, obrazów poprzez system kryptograficzny urządzenia. Terminal jest przystosowany do zasilania z sieci pokładowej 27V i posiada światłowodowy interfejs komunikacyjny oraz wyjście do słuchawek i wejście mikrofonu.

PATRON (autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn) to rozwiązanie oferujące wsparcie diagnostyki neurologicznej oraz badań klinicznych choroby Parkinsona. System składający się z multisensora bezprzewodowego oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, pozwala na codzienną diagnostykę drżenia samoistnego, dyskinezy oraz innych objawów miopatycznych, w celu diagnostyki stanu zdrowia pacjenta oraz rekomendacji dawkowania leków. Wykorzystanie sensorów inercjalnych oraz miografów pozwoliło na opracowanie innowacyjnej techniki diagnozowania intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń ruchów kończyn, co wspomaga identyfikację stanu pacjenta (on-off), a tym samym obiektywne określenie potrzeb dawkowania leków neurologicznych. Zastosowanie telemedycyny oraz urządzeń mobilnych pozwala na częstsze badanie, oraz wyznaczanie potrzeb dawkowania leków, włączając w to również funkcje alarmowania o zagrożeniu zdrowia pacjenta. Wykorzystanie sensorów medycznych, umożliwiło również obiektywizację diagnostyki i zwiększenie precyzji procesu identyfikacji stanu pacjenta. Opracowany multisensor łączy w sobie wiele kanałów danych oraz autorski algorytm komplementarnej fuzji danych. Sensor oferuje sygnał elektromiografu, mechanomiografu, sygnał akcelerometru oraz magnetometru. Połączenie tych danych ma umożliwić wyznaczenie intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń funkcji motorycznych kończyn. Na podstawie zbieranych sygnałów, algorytmy DSP wyznaczają charakterystyki pozwalające na regułową klasyfikację aktualnego stanu pacjenta. System pozwala na przekazywanie zbieranych danych do centralnego serwera badań medycznych, utrzymywanego w infrastrukturze chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Zadaniem systemu jest wsparcie w zakresie dwóch głównych procesów: zdalnej samodzielnej diagnostyki pacjenta oraz wsparcia badań klinicznych efektywności leków neurologicznych. System PATRON umożliwia dodatkowo prowadzenie zdalnego ankietowania i zdalną analizę symptomów choroby Parkinsona, ich retencje i automatyczną analizę pod kątem statystycznym. System oferuje dedykowany portal informacyjny dla lekarzy prowadzących oraz analityków pod kątem przygotowania samego badania klinicznego, opisu grupy badawczej oraz przyjętych reguł metodyki badań. W konsekwencji PATRON wspomaga automatyzację procesu prowadzenia badań klinicznych leków a wykorzystanie sensorów medycznych obiektywizuje pozyskiwane dane o efektach prowadzonego leczenia. Pozwala to na zwiększenie precyzji samych badań a dzięki modułowi raportowania również ułatwia opracowanie wyników tak prowadzonych badań.

Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej. (autorzy: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki wraz z zespołem Instytutu Matematyki i Kryptologii WCY WAT,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Unizeto Technologies S.A.) - Podstawę mobilnego urządzenia do ochrony informacji niejawnej stanowią dwa elementy: 

·       specjalizowany moduł kryptograficzny klasy SP stanowiący źródło zaufania poprzez zapewnienie kontroli integralności kodu i danych konfigurujących urządzenie.

·       struktury dostępu, które pozwolą generować odpowiednie mechanizmy ochrony informacji. Do tego celu wykorzystywane są m.in. schematy szyfrowania grupowego dowolnie predefiniowaną strukturą przywilejów.

Urządzenie składa się z internetowej aplikacji oraz sprzętu, który swoim kształtem przypominał będzie pastylkę, która będzie podłączana do urządzenia mobilnego. To właśnie kolor tej pastylki (zielony- urządzenie bezpieczne, czerwony- urządzenie zhakowane) będzie stanowił dla użytkownika informację na temat bezpieczeństwa jego urządzenia.

TESLA - (autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, sierż. pchor. inż. Damian Frąszczak, sierż. pchor. inż. Dawid Bugajewski, sierż pchor. inż. Ernest Szczepaniak, mgr inż. Rafał Wołoszyn) - to innowacyjne narzędzie wspomagające porozumiewanie się osób głuchoniemych, wykorzystujące rozpoznawanie gestów i generowanie mowy dzięki urządzeniom typu smartphone. TESLA korzysta z multisensorów umieszczonych na przedramieniu użytkownika i odczytuje ruchy palców, dłoni oraz przedramienia dopasowując je do wzorców języka migowego. W przypadku pozytywnego dopasowania gestu telefon wypowiada odpowiadający mu tekst. Aplikacja umożliwia wykorzystanie języka migowego predefiniowanego dla danego kraju oraz zapisanie własnych gestów ułatwiających złożoną komunikację głosową. Narzędzie składa się z multisensora medycznego oraz aplikacji na smartphone’y (Android, Windows Phone, iPhone). Rozpoznawanie gestów i języka migowego wykonywane jest na podstawie autorskich algorytmów wieloetapowej fuzji danych, pochodzących z wielokanałowej elektromiografii powierzchniowej oraz sensorów inercjalnych. Głównymi funkcjami urządzenia jest możliwość analizy ruchów palców, dłoni i przedramienia w celu wykrywania wzorców gestów. Analiza aktywności mięśni przedramienia sterujących palcami i dłonią oraz jego położenia w przestrzeni pozwala na efektywne rozpoznawanie złożonych znaków migowych, a nawet własnych gestów ułatwiających komunikację głuchoniemych z otoczeniem.  Zaimplementowane algorytmy przetwarzania sygnałów wykorzystywane są do ekstrakcji wybranych cech sygnałów miograficznych. Na ich podstawie przebiega proces uczenia sieci neuronowej będącej podstawowym narzędziem identyfikującym wzorce gestów. Rozpoznane gesty podlegają transkrypcji, a następnie z wykorzystaniem wbudowanego modułu Text-To-Speech przekładane są na komunikaty głosowe. Aplikacja i sensor może spełniać dodatkowe funkcje, jako cybernetyczny interfejs człowiek-komputer oraz kontroler do gier. Opracowany multi-sensor wykorzystuje moduł WiFi, Bluetooth LE oraz Ant+, co pozwala na jego autonomiczną integrację, długotrwałe działanie i adaptację do wielu zastosowań. System przygotowany został do jednoczesnego stosowania 2 multi-sensorów TESLA pozwalając na dokładną analizę gestów dwóch rąk. Opracowany sensor umieszczany jest na elastycznej opasce na przedramieniu, a jego wielkość i waga są prawie nieodczuwalne dla użytkownika.

 

Prezentacje przed komisją zostały bardzo pozytywnie odebrane co przełożołyo się na wysoka ocenę zaprezentowanych wynalazków: 

·       AC-16SCIP wojskowy terminal VoIP/SCIP - Złoty medal z wyróżnieniem 

·       PATRON - Złoty Medal z wyróżnieniem, 

·       Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej - Złoty medal.

·       TESLA - złoty medal. 

Dodatkowo autorom projektu PATRON wręczono nagrodę specjalną Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego za najlepszy wynalazek.

 

1.
1.jpg
2.
2.jpg
3.
4.jpg
4.
5.jpg
5.
6.jpg
6.
7.jpg
7.
8.jpg
8.
9.jpg

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail