Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


KONFERENCJA
Autor: Agnieszka Ścisło   
17.12.2015.

W dniu 27 listopada br. w Instytucie Organizacji i Zarządzania WCY odbyła się V Konferencja Naukowa pt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”. Tegoroczna konferencja odbyła się pod wiodącym hasłem: „Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy August Gawinecki oraz Executive Club. Patronat medialny objął „Głos Akademicki”.

Wykład inauguracyjny konferencji wygłosił Prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Tadeusz Szczurek.

Konferencja skupiła przedstawicieli świata nauki z ośrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawicieli świata biznesu.

Merytoryczną część obrad zapoczątkowało wystąpienie zaproszonego gościa dr Eleni Aravopolou ze St Mary University w Londynie. Wystąpienie to było tłem do pierwszej sesji poświęconej  Nowoczesnym metodom i technologiom w zarządzaniu, której przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. Piotr Zaskórski z Wojskowej Akademii Technicznej. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali kwestie determinant skutecznego zarządzania, tj. jakość, organizacja „zwinna”, technologie ICT, systemy analityczno-decyzyjne, systematyczna ewaluacja przedsiębiorstwa, potencjał rozwojowy, innowacyjność, długofalowe strategie przedsiębiorstwa. Drugą sesję poprzedziło case studyPrezes Executive Club Pani Beaty Radomskiej. Sesji drugiej pod hasłem przewodnim Wyzwania współczesnego marketingu przewodniczyła prof. dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Rozważania merytoryczne toczyły się wokół wybranych aspektów współczesnego marketingu, tj. komunikacja marketingowa, kreowanie wartości dla klienta, zaufanie konsumentów.  Sesji trzeciej przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Rybiński z Wojskowej Akademii Technicznej. Sesja ta była poświęcona Wybranym aspektomzarządzania. Jej przebieg poprzedziło wystąpienie zaproszonego gościa – Dyrektora Biura Zasobów Ludzkich Pekao Leasing Pana Sławomira Facona. 

Obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem zarówno prelegentów jak i uczestników konferencji. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail