Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Doktorant mgr inż. Piotr Olszewski laureatem nagrody ministra.
Autor: Bolesław Szafrański   
02.02.2016.
wreczenie.jpg

Młodzi ludzie pokazują nam, że jeśli sami sobie nie stawiamy granic, to granic zmian technologicznych i idących w ślad za nimi usług, jak i korzyści dla przeciętnego człowieka nie ma - powiedziała Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, podczas spotkania z laureatami sesji „Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” zorganizowanej w ramach XXI Forum Teleinformatyki.

          Przewodniczący Rady Programowej Forum prof. WAT Bolesław Szafrański inaugurując uroczystość wręczenia nagród podkreślił, że Sesja Młodych Mistrzów jest stałym elementem programu najstarszej, największej (w 2015r. uczestniczyło w niej ponad 440 uczestników) i prestiżowej konferencji organizowanej od 21 lat dla środowisk najbardziej zaangażowanych w cyfrową modernizację państwa. Uczestnikami Sesji Młodych Mistrzów są studenci z uczelnianych Kół Zainteresowań Naukowych oraz doktoranci, których prace zostały zakwalifikowane przez Jury do prezentacji na Forum Teleinformatycznym. Ostatecznie do finału konkursu zakwalifikowano 18 prezentacji indywidualnych lub zespołowych, które ubiegały się o nagrody w następujących kategoriach:

Nagroda Rady Programowej Forum - w dziedzinie „Najlepsza merytorycznie prezentacja”

Nagroda Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu ochrony danych osobowych”

Nagroda Ministra właściwego ds. informatyzacji - w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej”

Nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych– w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego”

Nagroda Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk – w dziedzinie „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja”.

Tradycyjnie od kilku lat w konkursie Młodych Mistrzów licznie biorą udział przedstawiciele Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii. Z satysfakcją informujemy, że w tej edycji konkursu Nagrodę Ministra właściwego ds. informatyzacji uzyskał uczestnik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Informatyka mgr inż. Piotr Olszewski za pracę pt. „Efektywność i ryzyka ekonomiczne a metody dystrybucji zaufania w przypadku wirtualizacji organizacji”. Ponadto wyróżnienia Rady Programowej Forum Teleinformatyki za uzyskanie kwalifikacji do finału konkursu otrzymali z Wojskowej Akademii Technicznej: 

·      Leonard Paszkowski, Piotr Rogacin - ,,Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej'',

·      Ilona Paziewska, Paweł Piotrowski, Michał Popieluch, Przemysław Regulski, Jarosław Roszczewski – „Zastosowanie aspektów rzeczywistości rozszerzonej jako efektywnego kosztowo narzędzia szkoleniowego”,

·      Beata Siemieńska - ,,Metody wyznaczania rozwiązań sytuacji konfliktowych z uwzględnieniem aspektów kosztowych",

·      Arkadiusz Tymoszewski – „Ekonomiczne aspekty transmisji pakietów w sieciach chronionych protokołem IPSEC”.

·      Jarosław Wilk - ,,Dane w rejestrach państwowych - czy musimy wybierać między bezpieczeństwema interoperacyjnością?''

Dodatkowo za prezentację mgr. inż. Piotra Olszewskiego Wojskowa Akademia Techniczna wyróżniona została nagrodą Ministerstwa Cyfryzacji.

      Tegoroczne, trwające ponad dwie godziny, spotkanie laureatów odbyło się w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Nagrody zostały wręczone przez przedstawicieli fundatorów nagród w obecności pani minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pani dr Edyty Bielak-Jomma oraz opiekunów naukowych laureatów.

Podsumowując  spotkanie minister Anna Streżyńska powiedziała m. in.:

 „Chciałabym odmłodzić Ministerstwo Cyfryzacji i wpuścić do niego jak najwięcej ludzi młodych, którzy nie znają ograniczeń, którzy  potrafią wykorzystywać informację publiczną, gromadzić ją i tworzyć ciekawe usługi – mówiła w trakcie spotkania minister Streżyńska. - Ludzi młodych duchem i umysłem, którzy będą zasilali nas w różne pomysły – kontynuowała. - Chcę też wpuścić tych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem tak dalece nas poprzedzają, że mogą być naszymi recenzentami. Bo i my się cały czas uczymy  - zaznaczyła. – I takie osoby jak Państwo oraz opiekunowie Młodych Mistrzów - są nam bardzo potrzebni, żebyśmy w swoim entuzjazmie nie zabłądzili”. 
1.
laureaci.jpg
2.
piotr_olszewski.jpg
3.
wreczenie.jpg

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail