Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Uchwały Rady 2016
Redaktor: Kamil Kaczyński   
10.06.2016.
UCHWAŁY  2016
Uchwała nr 56/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia mgr. inż. Piotra DURBAJŁY.
Uchwała nr 55/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie zaopiniowania nowego kandydata na zastępce dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych WCY
Uchwała nr 54/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie wyboru przedstawicieli Wydziału Cybernetyki do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
Uchwała nr 53/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  zmieniająca uchwałę Rady Wydziału Cybernetyki w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej WCY powołanej na kadencję 2016-2020.
Uchwała nr 52/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie składu Komisji Stałych Rady Wydziału Cybernetyki.
Uchwała nr 51/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bohdana PASZUKOWA i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 50/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała WROŃSKIEGO i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 49/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie nadania wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny BRYZEK.
Uchwała nr 48/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie nadania mgr. inż. Karolowi TOMASZEWSKIEMU stopnia doktora nauk technicznych.
Uchwała nr 47/WCY/2016 RADY WCY z dnia 13.12.2016  w sprawie nadania mgr. Tadeuszowi KORABLINOWI stopnia doktora nauk społecznych.
Uchwała nr 46/WCY/2016 RADY WCY z dnia 11.10.2016  w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Uchwała nr 45/WCY/2016 RADY WCY z dnia 11.10.2016  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków studentów WCY o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Uchwała nr 44/WCY/2016 RADY WCY z dnia 11.10.2016  w sprawie uchwalenia planów i programów studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami IT"
Uchwała nr 43/WCY/2016 RADY WCY z dnia 11.10.2016  w sprawie zaopiniowania wniosku o przyjęcie studenta na staż przygotwujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
Uchwała nr 42/WCY/2016 RADY WCY z dnia 11.10.2016  korygująca uchwałę nr 15/WCY/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady WCY na okres kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 41/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wyrażenia opinii do wniosków dziekana dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w WCY.
Uchwała nr 40/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie zaopiniowania wniosku o przyjęcie studenta na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
Uchwała nr 39/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie uchwalenia planów i programów studiów podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi" i "Bezpieczeństwo Narodowe".
Uchwała nr 38/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programów studiów, w tym planów studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY.
Uchwała nr 37/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie zaopiniowania kandydatów na kierowników zakładów i kierownika laboratorium WCY w kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 36/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie zaopiniowania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów WCY w kadencji 2016-2020. 
Uchwała nr 35/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa MIERZEJEWSKIEGO i wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 34/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Damiana DZIDY i wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 33/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina PAZIA i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 32/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha ZASKÓRSKIEGO i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 31/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tadeusza KORABLINA.
Uchwała nr 30/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Karola TOMASZEWSKIEGO.
Uchwała nr 29/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa KANCIAKA.
Uchwała nr 28/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie nadania mgr. inż. Grzegorzowi PIENIĄŻKOWI stopnia doktora nauk technicznych.
Uchwała nr 27/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie nadania mgr. inż. Albertowi AMBROZIEWICZOWI stopnia doktora nauk technicznych.
Uchwała nr 26/WCY/2016 RADY WCY z dnia 12.07.2016  w sprawie nadania dr. inż. Krzysztofowi MURAWSKIEMU stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Uchwała nr 25/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie oceny funkcjonowania administracji Wydziału Cybernetyki WAT.
Uchwała nr 24/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Wydziału Cybernetyki WAT w roku 2015".
Uchwała nr 23/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego WCY w roku 2015"
Uchwała nr 22/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie uchwalenia programów studiów, w tym planów studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY
Uchwała nr 21/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana dotyczącego zatrudnienia dr. Kazimierza Piotrkowskiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania.
Uchwała nr 20/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Cezarego Bartosiaka i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej
Uchwała nr 19/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Patrycji Chmiel i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej
Uchwała nr 18/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Jóżefa Gręzickiego i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 17/WCY/2016 RADY WCY z dnia 17.05.2016  w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Przemysława Żukowskiego i wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 16/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.04.2016  w sprawie zaopiniowania "Planu rzeczowo-finansowego Wydziału Cybernetyki WAT na rok 2016".
Uchwała nr 15/WCY/2016 RADY WCY z dnia 15.03.2016  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady WCY na okres kadencji 2016-2020.
Uchwała nr 14/WCY/2016 RADY WCY z dnia 08.03.2016  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dziekana WCY o przyznanie nagród rektorskich. 
Uchwała nr 13/WCY/2016 RADY WCY z dnia 08.03.2016  w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego
Uchwała nr 12/WCY/2016 RADY WCY z dnia 08.03.2016  w sprawie ustalenia liczby członków Rady WCY na okres kadencji 2016-2020
Uchwała nr 11/WCY/2016 RADY WCY z dnia 08.03.2016  w sprawie ustalenia liczby członków i skłądu kolegium elektorów Wydziału Cybernetyki 
Uchwała nr 10/WCY/2016 RADY WCY z dnia 08.03.2016  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Pieniążka
Uchwała nr 9/WCY/2016 RADY WCY z dnia 25.02.2016  w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej WCY
Uchwała nr 8/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (RMN).
Uchwała nr 7/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie wyrażenia opinii do limitów przyjęć na studia wyższe i doktoranckie na rok akademicki 2016/2017.
Uchwała nr 6/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dziekana WCY dotyczących zmiany warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich w Instytucie Systemów Informatycznych WCY.
Uchwała nr 5/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie  wyrażenia opinii do wniosku Dziekana WCY dotyczącego zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Instytucie Matematyki i Kryptologii WCY.
Uchwała nr 4/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie powołania Komisji ds. oceny funkcjonowania administracji Wydziału Cybernetyki WAT.
Uchwała nr 3/WCY/2016  RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji Wydziału Cybernetyki WAT.
Uchwała nr 2/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie nadania mgr. inż. Tomaszowi Rzeźniczakowi stopnia doktora nauk technicznych i wyróżnienia rozprawy doktorskiej.
Uchwała nr 1/WCY/2016 RADY WCY z dnia 19.01.2016  w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. inż. Radosława Rudka.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail