Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Przewody doktorskie w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie
Redaktor: Administrator   
16.09.2016.

PRZEWODY  DOKTORSKIE W  DYSCYPLINIE  NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

(wszczęte po 1.10.2013 r.)

 

DOKTORANT

DATA WSZCZĘCIA PRZEWODU/ PROMOTORZY

TYTUŁ ROZPRAWY

RECENZENCI

STRESZCZENIA

RECENZJE

Tadeusz KORABLIN

14.04.2015 r.

  płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK (WAT) – promotor

 

  dr inż. Krzysztof MESZYŃSKI (SAN w Łodzi) - promotor pomocniczy

 

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
w strategii Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Teoria i praktyka.

§ prof. dr. hab. Jarosław WOŁEJSZO  (PWSZ w Kaliszu)

§ prof. dr. hab. Jacek PAWŁOWSKI  (AON)

Streszczenie w języku polskim

Abstract in English

Recenzja prof. dr. hab. Jarosława WOŁEJSZY

Recenzja prof. dr. hab. Jacka PAWŁOWSKIEGO

Krzysztof SZWARC

7.07.2015 r.

  prof. dr hab. Piotr ZASKÓRSKI (WCY WAT) – promotor

 

Modelowanie ciągłości działania systemów zarządzania kryzysowego
i ocena przydatności rozwiązań na szczeblu lokalnym.

 

 

Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL
7.07.2015 r.
płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) – promotor

 

  dr inż. Marian Żuber (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu) - promotor pomocniczy
Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa dużej agromeracji miejskiej w kontekście zadań administracji publicznej
 § prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

§ dr hab. Agata Tyburska - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 

pdf Streszczenie


pdf  Recenzja prof. dr hab. inż. Grzegorza SOBOLEWSKIEGO


pdf  Recenzja dr hab. Agaty TYBURSKIEJ


Przemysław ŻUKOWSKI

17.05.2016 r.

 dr hab. Bogusław JAGUSIAK (WCY WAT) – promotor

 

 dr Adam SZYMANOWICZ (WSOWL) – promotor pomocniczy

 

Koncepcja analizy informacji
w aspekcie bezpieczeństwa państwa.

 § kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI, prof. AMW - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

§ dr hab. Włodzimierz FEHLER, prof. UPH - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

pdf Streszczenie


pdf Abstract


pdf Recenzja kmdr dr hab. Grzegorza KRASNODĘBSKIEGO


pdf Recenzja dr hab. Włodzimierza FEHLERA

 

 Marek Józef GRĘZICKI

17.05.2016 r.

 dr hab. Julian MAJ (WL WAT) – promotor

 

 dr n. społ. inż Dorota KRUPNIK (WL WAT) – promotor pomocniczy

 

Model zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów obronnych w pełnym cyklu ich życia.

 

 

Patrycja CHMIEL

17.05.2016 r.

 dr hab. Jerzy ZALEWSKI (WCY WAT) – promotor

 

 dr Włodzimierz GOCALSKI (WCY WAT) – promotor pomocniczy

 

Wpływ procesów migracyjnych na bezpieczeństwo państwa.

 

 

Wojciech ZASKÓRSKI

12.07.2016 r.

 dr hab. Włodzimierz MISZALSKI  (WCY WAT) – promotor

 

 dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI (WCY WAT) – promotor pomocniczy


 

Zapewnianie informacyjnej ciągłości działania Systemu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 

 

 
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail