Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Sukcesy doktorantów i studentów na XXII Forum Teleinformatyki
Redaktor: Administrator   
16.12.2016.

 

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji uroczystość wręczenia nagród Młodym Mistrzom Informatyki, wygłaszającym prezentacje na XXII Forum Teleinformatyki, które odbyło się w dniach 29-30 września 2016 r. w Warszawie.

Tradycyjnie od kilku lat w organizowanym w ramach Forum konkursie Młodych Mistrzów licznie biorą udział doktoranci i studenci Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W tegorocznym Konkursie, na 29 przyznanych nagród i wyróżnień, doktoranci i studenci Wydziału Cybernetyki uzyskali ich 13 (44,8%).

 

 

W tegorocznym Konkursie doktoranci i studenci Wydziału Cybernetyki uzyskali następujące nagrody i wyróżnienia: - dwie równorzędne nagrody Nagrody Ministra Cyfryzacji przyznano zespołom w składzie: 
• Hubert Janiec, Adrian Myśliwiec, Radosław Woźniak za prezentację: „Identyfikacja i klasyfikacja cyberataków na aplikacje końcowego użytkownika w administracji publicznej”, 
• Jarosław Wilk za prezentację: „»Urzędnik 2.0« i bezpieczeństwo zintegrowanej infrastruktury informatycznej Państwa”. 

 Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk uzyskał zespół w składzie:
 • Paweł Augustynowicz, Krzysztof Kanciak za prezentację „Przeciwdziałanie dezinformacji za pomocą skalowalnej platformy przetwarzania grafów”. 

Wyróżnienia Rady Programowej Forum Teleinformatyki uzyskali: 
• Paweł Augustynowicz, Krzysztof Kanciak - „Przeciwdziałanie dezinformacji za pomocą skalowalnej platformy przetwarzania grafów”, • Joanna Bienias - „Take, scan and go - sklepy samoobsługowe bez konieczności płatności natychmiastowej", 
• Dawid Bugajewski, Damian Frąszczak - „Systemy monitorowania cukrzycy jako narzędzie obniżenia kosztów ochrony zdrowia”, 
• Hubert Janiec, Adrian Myśliwiec, Radosław Woźniak - „Identyfikacja i klasyfikacja cyberataków na aplikacje końcowego użytkownika w administracji publicznej”, 
• Maciej Kaczanowski, Michał Matla, Piotr Socik - „Systemy uczące się w ochronie infrastruktury sieciowo-serwerowew systemie międzyresortowej wymiany danych”, 
• Katarzyna Kowalczyk -„Ekonomiczne i funkcjonalne aspekty medycyny precyzyjnej”, 
• Maciej Jankowski - „Wizualizacja danych przy użyciu sieci semantycznych źródłem efektywnego dostępu do zasobów Wikipedii”, 
• Małgorzata Oleś -„Implementacja narzędzia do modelowania i symulacji procesów biznesowych wsparciem do utworzenia w instytucji rządowej zintegrowanego systemu przetwarzania informacji”, 
• Karol Sosnowski - „Prognozowanie ekonomiczno-organizacyjnych parametrów inwestycjiz wykorzystaniem maszyny neuromarketingowej”, 
• Jarosław Wilk - „»Urzędnik 2.0« i bezpieczeństwo zintegrowanej infrastruktury informatycznej Państwa”. 

Opiekunami naukowymi nagrodzonych doktorantów są profesorowie Ryszard Antkiewicz, Jerzy Gawinecki, Andrzej Najgebauer, Andrzej Paszkiewicz, Bolesław Szafrański oraz Zbigniew Zieliński. Profesorowie WAT Andrzej Chojnacki i Bolesław Szafrański z Wydziału Cybernetyki otrzymali specjalne podziękowania w formie dyplomów od Ministra Cyfryzacji za przygotowanie uczestników do udziału w konkursie. Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez przedstawicieli fundatorów nagród oraz przewodniczącego Jury Witolda Wieteskę w obecności Pawła Majewskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anny Trzecińskiej - wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (głównego patrona konkursu), prof. Pawła Rowińskiego - wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jana Madeya reprezentującego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Włodzimierza Marcińskiego -Lidera Cyfryzacji, Pawła Makowskiego - dyrektora w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sławomira Chabrosa – organizatora i wiceprzewodniczącego Rady Programowej Forum. 

Na zakończenie minister Paweł Majewski, pełniąc w imieniu minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej rolę gospodarza uroczystości, w bardzo życzliwych słowach i bardzo pozytywnie podsumował efekty tegorocznego konkursu. W części nieoficjalnej uroczystości laureaci Konkursu oraz ich opiekunowie mieli okazję do kuluarowych, swobodnych rozmów z jurorami, patronami i fundatorami przyznanych nagród. Mottem interesującej wymiany poglądów stała się zaproponowana przez przewodniczącego Rady Programowej Forum Teleinformatyki sentencja autorstwa Alberta Einsteina: „Logika zabierze Cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zabierze Cię wszędzie”. W spotkaniu, oprócz laureatów i ich opiekunów oraz członków jury, uczestniczyli: Paweł Majewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. Paweł Rowiński – Wiceprezes PAN, prof. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, prof. Grażyna Szpor – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Przewodniczący Rady Programowej Forum, dr hab. Marcin Paprzycki – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI.


zdj4.jpg

zdj3.jpg

zdj2.jpg
zdj1.jpg
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail