Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Aktualności
Wybory 2016
Misja Wydziału Cybernetyki
Strategia Wydziału Cybernetyki
O Wydziale Cybernetyki
Rada Wydziału Cybernetyki
Nauka
Konferencje Wydziału Cybernetyki
Ważne odnośniki
Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów WCY

Aktualności studenckie
Praca Dziekanatu
Wzory pism
Kalendarz akademicki 2017-2018
Stypendia
Konsultacje
Dyplomanci
Samorząd Studencki
Erasmus+
Regulaminy i programy
Opłaty
USOSWeb
Serwisy sieciowe
Koło Naukowe Strategia
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
Inne
MSDN

Samorząd Doktorantów

Aktualności Pracownicy
Dostęp do systemu USOSWeb
Kalendarz akademicki 2016/2017
Kalendarz akademicki 2017-2018
Siatka godzinowa
eLearning
Administracja
UseCrypt

Oferta dydaktyczna
Studia cywilne
Studia wojskowe
Studia podyplomowe
Szkolenia dla MON
Baza dydaktyczna

Informacje


Nie pamiętasz hasła?

facebook.jpg


kaut.gif

 

 

 

 

 

cisko.jpg
erasmus_copy.png 

best.jpg

 

 poig.jpg

  

 


pois.jpg

 

 

 

 

 

 


unia.png

 

 

 

 

SYNAT

 

 

 

 

msdn.jpg

 

banner_zarzadzanie_projektami_IT.gif


Relacja z konferencji naukowej pt: "NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA"
Redaktor: Łukasz Matuszelański   
19.01.2017.
IMG001.JPG

 

       Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, 8-9 grudnia 2016 roku Zakład Inżynierii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania  Wydziału Cybernetyki, zorganizował VI Międzynarodową konferencję naukową z cyklu „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”. Zagadnienia poruszane w tym roku dotyczyły zwinności organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Kazimierz Worwa oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Patronat medialny nad konferencją objęli: OutsourcingPortal, magazyn „Outsourcing&More”, „Głos Akademicki”, portal BPMstandard.pl, portal 4PM.pl, a także portal sila-wiedzy.pl.

       Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Wydział Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania. Natomiast partnerami konferencji ze strony biznesu była firma Uniglass Sp. z o.o. z Łomży, firma Samsung Electronics Polska, firma Omega Kancelarie Prawne, przedsiębiorstwo dr Gerard, Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach, Wydawnictwo Difin, Grupa Kapitałowa Nordfarm Sp z o.o. W Radzie Naukowej konferencji było ponad 40 osób, natomiast w grupie Honorowych Przewodniczących znajdowali się prof. Bogdan Nogalski (WSB w Gdańsku, PAN), prof. Piotr Zaskórski (WAT w Warszawie), prof. Włodzimierz Miszalski (WAT w Warszawie), prof. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska, TNOiK), prof. Przemysław Simiński (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku). W imieniu władz Uczelni gości konferencji przywitał Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz.
       Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem naukowych ośrodków krajowych, jak i zagranicznych oraz przedstawicieli świata biznesu. W tym roku WAT gościł ponad 160 przedstawicieli z Polski oraz z USA, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Ukrainy, Rumunii i Litwy. Goście z Polski reprezentowali ponad 20 ośrodków, między innymi takie uczelnie, jak:  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Częstochowska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i inne.
       Obrady odbywały się w dniach 8-9 grudnia i były prowadzone w języku polskim oraz angielskim. W pierwszym dniu konferencji  obrady podzielono na siedem sesji, w tym trzy sesje plenarne, sesję praktyków, panel dyskusyjny praktyków, seminarium dla doktorantów i habilitantów oraz sesję tematyczną pierwszą. Pierwsza sesja plenarna dotyczyła  uwarunkowań zwinności współczesnych organizacji i była sesją rozpoczynającą dwudniową konferencję.  Druga sesja plenarna obejmowała tematycznie społeczne i biznesowe aspekty kształtowania zwinności organizacji. W trzeciej sesji jubileuszowej wystąpienia dotyczyły głównie zaprezentowania sylwetek naukowych Jubilatów, prof. dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego i prof. dr hab. Włodzimierza Miszalskiego oraz wygłoszenia referatów w zakresie systemowych i technologicznych aspektów zarządzania współczesnymi organizacjami. Praktycy, którzy przybyli na konferencję, uczestniczyli w dwóch panelach: pierwszy prezentowany przez partnerów konferencji pod tytułem „Specyfika kształtowania zwinności organizacji w różnych sektorach” oraz drugi panel dyskusyjny prowadzony przez Patronów Medialnych – Outsourcing Portal i Outsourcing&More na temat wykorzystania outsourcingu do zwinnego zarządzania w organizacjach. Dużym zainteresowaniem tego dnia konferencji cieszyło się również seminarium dla doktorantów i habilitantów. Główną prowadzącą była Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, która z wielkim zaangażowaniem w imieniu całej grupy profesorskiej zaprezentowała wymogi stawiane ludziom nauki w zakresie uzyskiwania stopni naukowych, przybliżyła również bariery oraz przeszkody, na które należy w szczególności zwrócić uwagę na każdym etapie zdobywania tytułów naukowych. Sesja tematyczna pierwsza przybliżyła uczestnikom problematykę kształtowania bezpieczeństwa i stabilności współczesnych organizacji. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z okazji Jubileuszu dwóch Profesorów.
       W dniu 9 grudnia goście przybyli do WAT uczestniczyli w czwartej sesji plenarnej, która  rozpoczęła drugi dzień konferencji i dotyczyła wykorzystania technologii teleinformatycznych oraz innowacyjności w kształtowaniu zwinności organizacji.  Merytoryczne części obrad tego dnia podzielone były na sześć sesji tematycznych, które traktowały między innymi o zwinności organizacji w sektorze wojskowym, kształtowaniu zwinności organizacji w zmiennym otoczeniu, konkurencyjności i przedsiębiorczości w kreowaniu zwinności organizacji z perspektywy oceny różnych krajów, innowacji i zachowaniach pracowników jako źródłach zwinności organizacji, wykorzystaniu marketingu w kształtowaniu zwinności organizacji. W tym dniu organizatorzy przewidzieli również jedną sesję dla Kół Naukowych, które podjęły wyzwanie i prelegenci zaprezentowali swoje wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
       Obradom przez całą konferencję towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem zarówno prelegentów, jak i uczestników konferencji. Wszyscy przybyli na konferencję goście chwalili jego dobrą organizację, która możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu komitetu organizacyjnego złożonego z pracowników Zakładu Inżynierii Zarządzania, w składzie: dr Wioletta Wereda, dr Celina Sołek-Borowska, dr Katarzyna Pawlak-Kołodziejska, dr Kazimierz Piotrkowski, mgr Wiesława Załoga, mgr Jacek Woźniak oraz innych członków komitetu organizacyjnego ze strony partnerów biznesowych konferencji.

Sporządziła dr Wioletta Wereda

 


1.
IMG001.JPG
2.
IMG002.JPG
3.
IMG003.JPG
4.
IMG004.JPG
5.
IMG005.JPG
6.
IMG006.JPG
7.
IMG007.JPG

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego     
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-950 Warszawa 49
 
NIP: 527-020-63-00   REGON: 012122900
Design and code by: Przemysław & Roman Budziło. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 | Webmaster: e-mail